^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dzwonki

  1. 8.00-8.45
  2. 8.55-9.40
  3. 9.50-10.35
  4. 10.45-11.30
  5. 11.40-12.25
  6. 12.45-13.30
  7. 13.40-14.25
  8. 14.35-15.20
  9. 15.30-16.15

Pozostałe

Biulety Informacji Publicznej

synergia logo

facebook

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

*Zmieniony w grudniu 2020

miesiąc

działania

Odpowiedzialni

wrzesień

01.09. - rozpoczęcie roku szkolnego

16.09., godz. 18.00 - zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów

dyrektor, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

październik

Światowy dzień tabliczki mnożenia

14.10. - Dzień KEN - wolny od zajęć dydaktycznych, ślubowanie klasy I

16.10. - rocznica pontyfikatu Jana Pawła II - uroczystość przygotowana przez kl. V

B. Rybak, Sz. Stokłosa

B. Bartoś

I.Sobas,

ks. K. Baran

listopad

02.11. Dzień Zaduszny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.11. - ogólnopolska akcja “Śniadanie daje moc”

10.11. - Święto Niepodległości - uroczystość przygotowana przez kl. VIII,

Szkolny przegląd pieśni patriotycznych

18.11. godz. 17.00 - dzień otwarty

wychowawcy klas

B. Słodka, U. Charycka – Nazaruk

Wychowawcy, opiekun SU

dyrektor

grudzień

Szkolny etap konkursu recytatorskiego

Szkolne eliminacje do Międzynarodowego konkursu plastycznego “Mieszkam w Beskidach”

Próbny egzamin ósmoklasisty - termin do uzgodnienia.

22.12. - wigilia szkolna, Jasełka, szkolny przegląd kolęd

23-31.12. - zimowa przerwa świąteczna

M. Bolek

U. Charycka - Nazaruk

dyrektor

B. Biernat, K. Pilch, wychowawcy

opiekun SU

styczeń

04-17.01. - ferie zimowe

25.01. - śródroczna rada klasyfikacyjna

27.01., godz. 18.00 - wywiadówka okresowa

29.01. - zakończenie pierwszego półrocza

dyrektor

wychowawcy

luty

Gminny Konkurs Recytatorski - termin zostanie ustalony w grudniu 2019 r.

M. Bolek

marzec

26.03. - dzień patrona szkoły - uroczystość przygotowana przez kl. IV

31.03., godz. 17.00 - dzień otwarty

31.03.- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

U. Charycka - Nazaruk

kwiecień

01-06.04. - wiosenna przerwa świąteczna

07.04.- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dyrektor

maj

03.05. - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - gminna uroczystość przygotowana przez kl. VII

19.05., godz. 18.00 - wywiadówka śródokresowa

25-27.05. - egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych

B. Rybak,

U. Charycka - Nazaruk

wychowawcy klas

czerwiec

01.06. - festiwal talentów w ramach obchodów dnia dziecka - przygotowany przez wychowawców klas

04.06. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Piknik rodzinny połączony z dniem Mamy i Taty - przygotowany przez grupy przedszkolne (termin zostanie uzgodniony z Radą Rodziców)

21.06. - rada klasyfikacyjna

25.06. - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, odpowiedzialni: kl. VIa i Vib, kl. 7, 8

U. Cyga

wychowawcy klas

nauczyciele

dyrektor

M. Bolek, A. Baluk, B. Rybak, B. Słodka

Kalendarz będzie modyfikowany w związku z sytuacją epidemii COVID-19.

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.


Facebook