^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dzwonki

 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
 4. 10.45-11.30
 5. 11.40-12.25
 6. 12.45-13.30
 7. 13.40-14.25
 8. 14.35-15.20
 9. 15.30-16.15

Pozostałe

Biulety Informacji Publicznej

synergia logo

facebook

enter

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Targowisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zsotargowisko.pl/.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Targowisku:

Telefon: +48 122841469

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: Targowisko 313, 32-015 Kłaj

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-03-29.

 

Strona internetowa http://www.zsotargowisko.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),

 • obraz w odcieniach szarości

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-06.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Patrycja Winzer. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 284 14 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły

 • W zakresie dostępności architektonicznej:

 • Do budynku szkolnego prowadzą trzy wejścia, w tym dwa dla uczniów. Główne wejście dla dzieci usytuowane jest we wschodniej części budynku, niezadaszone, prowadzi do niego kilka stopni schodów. Drugie wejście (bez schodów) zlokalizowane jest na dziecińcu przy sali gimnastycznej. Jednak aby dostać się do sal lekcyjnych należy pokonać kilka stopni.

 • Budynek na większości jest jednopoziomowy. Wyjątek stanowią świetlica oraz jedna sala lekcyjna, które usytuowane są na pierwszym piętrze przy sali gimnastycznej. Brakuje windy oraz wydzielonych w korytarzach stref kontroli

 • Sala sportowa znajduje się na parterze i jest dostępna dla każdego

 • W budynku nie ma zamontowanych platform, pochylni, informacji głosowych i pętli indukcyjnych itp.

 • Przed budynkiem szkoły znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

Budynek oddziałów przedszkolnych

 

 • W zakresie dostępności architektonicznej:

 • Do budynku oddziału przedszkolnego prowadzą dwa wejścia. Główne wejście dla dzieci usytuowane jest w północnej części budynku, niezadaszone, prowadzi do niego kilkanaście stopni schodów. Drugie wejście (bez schodów) zlokalizowane jest w południowej części budynku.

 • Budynek jest trzypoziomowy. Aby dostać się na każdy poziom trzeba pokonać kilkanaście schodów oraz wąską klatkę schodową.

 • W budynku nie ma zamontowanych platform, pochylni, informacji głosowych i pętli indukcyjnych itp.

 • Przed budynkiem znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.


Facebook