^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dzwonki

 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
 4. 10.45-11.30
 5. 11.40-12.25
 6. 12.45-13.30
 7. 13.40-14.25
 8. 14.35-15.20
 9. 15.30-16.15

Pozostałe

Biulety Informacji Publicznej

synergia logo

facebook

enter

 

 

ZPB

Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w maju 2022 roku - porównanie

W maju 2022 roku została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród rodziców oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Targowisku.

Wnioski
1. Połowa uczniów zjada śniadanie w domu i zabiera drugie śniadanie do szkoły. Duża grupa uczniów ( niemal połowa badanych) nie zjada w domu śniadania i nie zabiera drugiego śniadania do szkoły. 14% uczniów dostaje pieniądze na zakup śniadania.
2. Zauważa się różnicę widoczną w odpowiedziach uczniów i rodziców w kwestii zabierania drugiego śniadania do szkoły. Rodzice twierdzą w 77%, że ich dzieci zawsze zabierają drugie śniadanie do szkoły, uczniowie deklarują w 50%. Rodzice nie zaznaczyli odpowiedzi: dzieci nie zabierają śniadania do szkoły- jest tych uczniów kilka procent.. Około 15% dzieci dostaje pieniądze na zakup drugiego śniadania- pokrywają się informacje od dzieci i rodziców.
3. Ponad 50% uczniów zjada słodycze codziennie. Zbieżne są wyniki uczniów i rodziców w tym temacie. Kolejne 50% uczniów zjada słodycze kilka razy w tygodniu.
Spożycie słodyczy wśród dzieci jest duże.

Czytaj więcej...

Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w maju 2022 roku wśród uczniów

W maju 2022 roku została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna w grupie uczniów klas 4-8.
Wyniki przedstawiają się następująco.
1. Zawsze i często zjada śniadanie w domu 52% ankietowanych uczniów. 34% je śniadanie czasami, 15% uczniów nie zjada w domu śniadania.
2. Na pytanie o to, co dzieci jedzą, najwięcej zaznaczono spożycia produktów zbożowych, pieczywa i makaronów, na drugim miejscu znajduje się spożycie owoców i warzyw, mleka, jaj, nabiału. Najmniejsze jest spożycie mięsa i ryb. Uczniowie stosunkowo mało jedzą nabiału oraz produktów mięsnych.
3. Częstotliwość spożywania posiłków przedstawia się następująco. 40% uczniów zjada 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja); 24% uczniów zjada trzy posiłki dziennie ( śniadanie, obiad, kolacja); pięć posiłków dziennie zjada 23% badanych. Pięcioro spośród badanych deklaruje, że zjada dwa posiłki dziennie, jedna, że je tylko raz dziennie obiad.
4. Dwoje uczniów deklaruje, że słodycze je rzadziej niż raz w miesiącu. Siedem osób zjada je raz w miesiącu. Pozostałe osoby często spożywają słodycze. 30% uczniów zjada je codziennie, tyleż samo wiele razy w tygodniu.

Czytaj więcej...

Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w maju 2022 roku wśród rodziców.

W maju 2022 roku została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród rodziców uczniów.

Wyniki przedstawiają się następująco.

 1. 52% % rodziców deklaruje, że dziecko zjada w domu śniadanie często/zawsze. O tym, że czasami informuje 26% badanych, 16% rodziców podaje, że ich dziecko nie je w domu śniadania.

 2. Podobnie, jak w informacji od dzieci, rodzice potwierdzają, że dzieci najczęściej jedzą produkty zbożowe, pieczywo i makarony, na drugim miejscu owoce i warzywa oraz mleko, jaja i nabiał, kilka razy w tygodniu mięso i ryby.3

 3. Cztery posiłki dziennie zjada w opinii rodziców 50% uczniów. O pięciu posiłkach mówi 25% rodziców i trzy posiłki dziennie wg rodziców zjada 26% dzieci.

Czytaj więcej...

Kampania Społeczna No promil - No problem (1)

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Targowisku wzięła udział w XIV edycji Kampanii Społecznej No promil - No problem organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce.
Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób kierujących pojazdami pod wpływem środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

Czytaj więcej...

Odblaskowe gazetki ścienne (1)

W ramach działań konkursowych „Odblaskowa Szkoła” uczniowie szkoły w Targowisku przygotowali gazetki zachęcające do noszenia kamizelek i elementów odblaskowych. Zdobiły one szkolne i klasowe korytarze. Oto niektóre z nich:

 

Wiem, pomagam, ratuję! (1)

W dniu 23 października 2021r. uczniowie klas 1-3 wzięli udział w warsztatach dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczennice klasy ósmej: Natalia, Dominika, Amelia i Paulina pod kierunkiem p. Katarzyny Kościółek przygotowały pokaz dotyczący udzielania pomocy osobom nieprzytomnym, wymagającym użycia aparatu AED oraz zaprezentowały zachowania konieczne podczas udzielania pomocy przy zadławieniu i omdleniu, pozycję bezpieczną. Każde dziecko miało możliwość przećwiczenia oddechu ratującego życie na szkolnym fantomie.

Serdecznie dziękujemy pani Kasi Kościółek oraz dziewczętom z klasy VIII za przygotowanie i przeprowadzenie pokazu.

Koordynator Bezpieczeństwa w Szkole

 

Finał Konkursu Odblaskowa Szkoła w Targowisku (1)

26 X 2021 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Targowisku obchodziła Szkolny Dzień Bezpieczeństwa. W tym dniu miały miejsce podsumowujące spotkania uczniów w trzech grupach wiekowych.

Uczniowie ubrani w kamizelki odblaskowe zgromadzili się na apelu – happeningu, podczas którego pedagog szkolny podsumował dotychczas zrealizowane działania:
- każdy uczeń posiada i zakłada kamizelkę odblaskowe; - w każdej klasie przygotowano gazetki dotyczące bezpieczeństwa na drodze, promujące noszenie odblasków; - przegląd sprawności rowerów, którymi uczniowie dojeżdżają do szkoły; - akcje: Bezpiecznie w kamizelce odblaskowej. Najlepsze klasy otrzymały punkty w konkursie „Superklasy”; - odbyło się spotkanie z policjantem; - akcja w klasach 1-3 „Wiem, pomagam, ratuję”; - „Odblaskowy Marsz”, zachęcający społeczność lokalną do noszenia odblasków; - - konkursy: plastyczny, wiedzy o ruchu drogowym, na wykonanie prezentacji multimedialnej;
Podczas spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursach:
- wiedzy o ruchu drogowym przeprowadzonych w dwóch grupach wiekowych:
klasy 1-3

Czytaj więcej...

Odblaskowy marsz (1)

W dniu 20 października 2021r uczniowie klas I-III  przeszli  ulicami Targowiska  w Odblaskowym Marszu. Ubrani w kamizelki odblaskowe,  z wykonanymi przez siebie kolorowymi ulotkami oraz znaczkami odblaskowymi zachęcali mieszkańców do noszenia odblasków. Każdy przechodzień otrzymywał od naszych uczniów odblaskową „przypominajkę”. Symboliczne znaczki i ulotki dzieci umieszczały również  w skrzynkach  pocztowych.    Mamy nadzieję, że zarówno uczniowie jak i mieszkańcy naszej miejscowości będą pamiętali o tym, by być widocznym na drodze.    
Ten drobny element może uratować nam życie!

 

Sprawność rowerów uczniów dojeżdżających do szkoły (1)

W dniu 21 października 2021 r. koordynatorzy ds. bezpieczeństwa w szkole dokonali przeglądu sprawności rowerów, którymi uczniowie dojeżdżają do szkoły. Sprawdzono podstawowe wyposażenie rowerów w hamulec oraz światła: z przodu białe, z tyłu czerwone.
Skontrolowano 42 rowery. Wszystkie miały sprawne hamulce. 19 rowerów posiadało sprawne światła.  Te pojazdy zostały nagrodzone naklejką z uśmiechniętą buźką.
Pozostałe 23 rowery nie posiadały kompletnych świateł. Zostały oznaczone naklejką ze smutną minką.
Cieszymy się, że stan techniczny rowerów jest lepszy, niż podczas ostatniej akcji. Zachęcamy, aby sprawdzić zaopatrzenie rowerów dzieci w światła. Jesienią zarówno w drodze do szkoły, jak również po lekcjach widoczność jest dużo mniejsza, niż w okresie  letnim i szybciej zapada zmrok. Przypominamy że dzieci, które nie ukończyły dziesiątego roku życia i nie posiadają Karty Rowerowej nie mogą samodzielnie poruszać się po drodze.   Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka  ponosi rodzic.

Koordynatorzy ZPB.

Jesteśmy widoczni na drodze (1)

OdblaskowaSzkolaW trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów Szkoła Podstawowa w Targowisku przystąpiła do udziału w XI edycji małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła. Konkurs organizuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jego celem jest podniesienie świadomości rodziców i dzieci na temat dbania o bezpieczeństwo podczas drogi do i ze szkoły oraz kontrolowanie ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych. Promujemy również inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym.

W miesiącach wrzesień-październik zaplanowaliśmy realizację następujących działań:
• Skompletowanie kamizelek i elementów odblaskowych, aby każdy uczeń i przedszkolak był widoczny na drodze.
• Gazetki dotyczące bezpieczeństwa na drodze, promujące noszenie odblasków.
• Spotkania uczniów z policjantem.
• Ogłoszono szkolne konkursy:
a) plastyczny na temat : W drodze do szkoły jestem bezpieczny;
b) na wykonanie prezentacji ukazującej bezpieczeństwo w drodze do szkoły;
c) plastyczno-techniczny na wykonanie znaków drogowych.
• Zaplanowano przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych na temat noszenia elementów odblaskowych i bezpiecznego zachowania na drodze oraz konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
• „Wiem, pomagam, ratuję", to kolejna propozycja działań z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów klas 1-3.
• Promowanie bezpieczeństwa wśród seniorów oraz mieszkańców Targowiska, marsze oraz akcja podsumowująca realizowane działania.
Udział w Konkursie jest dobrą okazją do spotkań, rozmów i podejmowania działań, dzięki którym społeczność szkolna zabiega o dobro, jakim jest bezpieczeństwo.

Nagrodzeni w XII edycji konkursu No-promil No –problem (1)

Nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w kampanii prowadzonej na terenie Małopolski promującej trzeźwość kierowców na drodze. W dniu 16 stycznia 2020 r. w Wieliczce odbył się finał, podczas którego podsumowano inicjatywy realizowane w poszczególnych gminach, jak również nagrodzono najlepsze prace konkursowe. Wśród laureatów i wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły.
Gratulujemy laureatce konkursu - Paulinie Majewskiej z klasy drugiej oraz Stanisławowi Kępce uczniowi klasy drugiej, którego praca otrzymała wyróżnienie. Spośród 2 tysięcy nadesłanych prac konkursowych, oni znaleźli się na podium. Główną nagrodą było zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce oraz nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Pedagog szkolny Urszula Cyga

 

Szkoła Podstawowa w Targowisku w kampanii społecznej NO PROMIL - NO PROBLEM1Od dwunastu lat w województwie małopolskim organizowana jest kampania społeczna NO PROMIL-NO PROBLEM. Jej celem jest ograniczenie liczby osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą ( alkohol, narkotyki, nowe narkotyki), jak również wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwość co do stanu trzeźwości.
Włączyliśmy się w działania Kampanii poprzez:
1. Zgłoszenie udziału szkoły w kampanii.
2. Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole wziął udział w konferencji dla zgłoszonych do udziału w kampanii gmin z Małopolski. W tym roku podjęto temat, „ W jaki sposób skłonić siebie/ludzi do zmiany swoich zachowań. Transteoretyczny model zmiany James Prochaska i Carlo DiClemente – /zagadnienie poruszył pan Jacek Wysowski.
3. Podczas lekcji wychowawczych zrealizowano zajęcia profilaktyczne w klasach wg scenariuszy zajęć profilaktycznych zaproponowanych przez organizatorów dotyczących korzyści płynących ze wzajemnej współpracy.
4. Szkolni liderzy z klasy siódmej wzięli udział w Małopolskim Forum Liderów Młodzieżowych w Wieliczce. W czasie trwania Forum młodzi zdobywali nowe doświadczenia i integrowali się z liderami z Małopolski. Brali udział w warsztatach na temat zasad dobrej współpracy i roli liderów, wspólnie poszukiwali sposobów reagowania na zagrożenie, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe na drogach, uczyli się podejmowania decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych.
5. W dniu 22 listopada 2019 r. odbył się Marsz na rzecz trzeźwości. Wzięły w nim udział klasy od czwartej do siódmej. Uczniowie pod opieką wychowawców przemaszerowali ulicami Targowiska oraz Kłaja. Podczas marszu zachęcali kierowców do trzeźwości za kierownicą, rozdawali ulotki oraz listy dzieci do kierowców. Uczniowie nieśli transparenty, balony i koszulki no – promilowe, które przemawiały do kierowców.
6. Uczniowie wzięli też udział w konkursie plastycznym, w którym należało przedstawić sytuację prawdziwą lub wyobrażoną z wykorzystaniem przesłania kampanii.
Składamy podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie i pomoc w realizację działań na rzecz trzeźwości.


Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Senior bezpieczny na drodze (2)

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Targowisku podejmują działania realizowane w ramach "Odblaskowej Szkoły", których celem jest podnoszenie bezpiczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze. Wśród nich są odwiedziny Seniorów mieszkających na terenie naszej gminy. W ostanich dniach października odbyły się spotkania ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju oraz z członkami Klubu Seniora działającego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Targowisko.
Podczas spotkań uczniowie uświadamiali, dlaczego należy zakładać kamizelki i elementy odblaskowe, szczególnie ważne w okresie jesienno – zimowym, który jest czasem największego zagrożenia dla pieszych na drodze. Przedstawiali prezentacje, rozdawali listy do Seniora oraz ulotki przygotowane przez uczniów naszej szkoły.
Wyrażamy nadzieję, że udało się przekonać Seniorów, że widoczny=bezpieczny

Warto robić okresowe przeglądy sprawności rowerów. (1)

W dniu 7 października 2019 r. koordynatorzy ds. bezpieczeństwa w szkole dokonali przeglądu sprawności rowerów i hulajnóg, którymi uczniowie dojeżdżają do szkoły. Sprawdzono podstawowe wyposażenie rowerów w hamulec, dzwonek oraz światła: z przodu białe, z tyłu czerwone.
Skontrolowano 30 rowerów. Spośród nich tylko cztery były zupełnie sprawne!!! Zostały one nagrodzone naklejką z uśmiechniętą buźką.
Pozostałe nie posiadały świateł. Dodatkowo niektórym brakowało sprawnych hamulców. Rowery, które miały braki w wyposażeniu oznaczono naklejką ze smutną minką.
W tym roku pojawił się nowy środek lokomocji-hulajnogi, w tym elektryczne. Cztery na dziesięć nie były wyposażone w światło lub choćby odblask.
Apelujemy do rodziców uczniów, aby sprawdzili sprawność pojazdów swoich pociech. Przypominamy, że dzieci, które nie ukończyły dziesiątego roku życia i nie posiadają Karty Rowerowej nie mogą samodzielnie poruszać się po drodze. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic.
W tym dniu koordynatorzy w ramach akcji „Noszę kamizelkę odblaskową, jestem widoczny na drodze” sprawdzili, czy uczniowie zakładają kamizelki odblaskowe.
Na 123 uczniów, którzy w tym dniu przyszli do szkoły, 19 uczniów nie miało kamizelki. Najbardziej solidną klasą okazała się klasa 4 i 5”b”, w których tylko jedna osoba nie posiadała kamizelki. Uczniowie, którzy wywiązali się z obowiązku otrzymali w nagrodę pozytywną uwagę.
GRATULUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE Z ODBLASKIEM BEZPIECZNIEJ!

Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

https://photos.app.goo.gl/HbiqbBbqzqqQYURE9

Finał Konkursu Odblaskowa Szkoła w Targowisku (2)

25 X 2019 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Targowisku obchodziła Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotkanie stanowiło zwieńczenie działań zrealizowanych w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” .
W tym dniu uczniowie ubrani w kamizelki odblaskowe zgromadzili się na apelu –happeningu, podczas którego pedagog szkolny podsumował dotychczas zrealizowane działania: - każdy uczeń posiada i zakłada kamizelki odblaskowe oraz wie, w jakim celu to robi; - w każdej klasie przygotowano gazetki dotyczące bezpieczeństwa na drodze, promujące noszenie odblasków; - spotkanie z policjantem; - odblaskowa dyskoteka; - Jesienny Piknik Odblaskowy; - udział w ogólnopolskim biciu rekordu w pierwszej pomocy, w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”; - akcja w klasach 1-3 „Ratujemy i uczymy ratować”; - odblaskowy rajd rowerowy; - podchody odblaskowe; - Odblaskowy Marsz, zachęcający społeczność lokalną do noszenia odblasków; - akcje dla seniorów promujące noszenie kamizelek i elementów odblaskowych; - konkursy plastyczne i wiedzy, szkolne i gminne.
Podczas spotkania wręczono nagrody w konkursach:
- wiedzy o ruchu drogowym przeprowadzonych w dwóch grupach wiekowych:
klasy młodsze
I miejsce zajął Leon Leś- klasa 1
II miejsce Wiktoria Buczek- klasa 2
III miejsce Wojciech Włodarczyk - klasa 3
klasy starsze
I miejsce Bartosz Dubak –klasa 5b
II miejsce Oskar Jankowicz – klasa 6
III miejsce –Franciszek Kampe-klasa 5a

- konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny gdy idę lub wracam ze szkoły”:
I miejsce Franciszek Kampe- klasa 5a
II miejsce Gabriela Iżyk- klasa 2
III miejsce Leon Leś –klasa 1
Wyróżniono prace: Mileny Duras- kl.1, Amelii Strach-kl. 5a i Bartosza Durasa- kl. 5a

- konkurs fotograficzny Moja odblaskowa rodzina:
Nagrodę główną i I miejsce otrzymał – Wiktor Stankowski, uczeń klasy 5a.

Docenione zostały również Listy do Seniorów napisane przez Wiktorię Majewską, Amelię Strach i Wiktora Stankowskiego, którzy zachęcali w nich Seniorów do noszenia odblasków.
Uczniowie wykonali również kilkanaście prezentacji, w których udowadniali, dlaczego odblask ratuje życie, jak również wykonali ciekawe ulotki.
W trakcie spotkania odbył się happening, podczas którego uczniowie każdej klasy zaprezentowali okrzyk, wierszyk lub piosenkę, w których zachęcali do bycia widocznym na drodze.
Dziękujemy całej społeczności szkolnej: nauczycielom i uczniom oraz rodzicom za aktywne włączenie się w proponowane działania. Mamy nadzielę, że dzięki podejmowanym działaniom na rzecz podniesienia stanu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze, wzrośnie świadomość zarówno społeczności szkolnej, jak również lokalnego środowiska.
Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

 

Odblaskowe podchody


24 października uczniowie z klasy pierwszej oraz finaliści konkursu „Droga i ja” z klasy drugiej i trzeciej wzięli udział w grze terenowej, której celem było sprawdzenie umiejętności posługiwania się wiedzą zdobytą podczas zajęć z wychowawcami na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Dzieci bez problemu rozwiązywały zagadki, odpowiadały na pytania dotyczące poruszania się po ulicy oraz wykazały się znajomością podstawowych znaków drogowych. Gra w terenie pozwoliła dzieciom doświadczyć, dlaczego ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, bycie widocznym oraz czemu służą zabezpieczenia znajdujące się na drodze szkolnej: progi zwalniające, barierki przy wyjściu z bramki szkolnej oraz ustawione znaki drogowe.

 

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.


Facebook