^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dzwonki

 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
 4. 10.45-11.30
 5. 11.40-12.25
 6. 12.45-13.30
 7. 13.40-14.25
 8. 14.35-15.20
 9. 15.30-16.15

Pozostałe

Biulety Informacji Publicznej

synergia logo

facebook

ZPB

Nagrodzeni w XII edycji konkursu No-promil No –problem (1)

Nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w kampanii prowadzonej na terenie Małopolski promującej trzeźwość kierowców na drodze. W dniu 16 stycznia 2020 r. w Wieliczce odbył się finał, podczas którego podsumowano inicjatywy realizowane w poszczególnych gminach, jak również nagrodzono najlepsze prace konkursowe. Wśród laureatów i wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły.
Gratulujemy laureatce konkursu - Paulinie Majewskiej z klasy drugiej oraz Stanisławowi Kępce uczniowi klasy drugiej, którego praca otrzymała wyróżnienie. Spośród 2 tysięcy nadesłanych prac konkursowych, oni znaleźli się na podium. Główną nagrodą było zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce oraz nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Pedagog szkolny Urszula Cyga

 

Szkoła Podstawowa w Targowisku w kampanii społecznej NO PROMIL - NO PROBLEM1Od dwunastu lat w województwie małopolskim organizowana jest kampania społeczna NO PROMIL-NO PROBLEM. Jej celem jest ograniczenie liczby osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą ( alkohol, narkotyki, nowe narkotyki), jak również wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwość co do stanu trzeźwości.
Włączyliśmy się w działania Kampanii poprzez:
1. Zgłoszenie udziału szkoły w kampanii.
2. Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole wziął udział w konferencji dla zgłoszonych do udziału w kampanii gmin z Małopolski. W tym roku podjęto temat, „ W jaki sposób skłonić siebie/ludzi do zmiany swoich zachowań. Transteoretyczny model zmiany James Prochaska i Carlo DiClemente – /zagadnienie poruszył pan Jacek Wysowski.
3. Podczas lekcji wychowawczych zrealizowano zajęcia profilaktyczne w klasach wg scenariuszy zajęć profilaktycznych zaproponowanych przez organizatorów dotyczących korzyści płynących ze wzajemnej współpracy.
4. Szkolni liderzy z klasy siódmej wzięli udział w Małopolskim Forum Liderów Młodzieżowych w Wieliczce. W czasie trwania Forum młodzi zdobywali nowe doświadczenia i integrowali się z liderami z Małopolski. Brali udział w warsztatach na temat zasad dobrej współpracy i roli liderów, wspólnie poszukiwali sposobów reagowania na zagrożenie, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe na drogach, uczyli się podejmowania decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych.
5. W dniu 22 listopada 2019 r. odbył się Marsz na rzecz trzeźwości. Wzięły w nim udział klasy od czwartej do siódmej. Uczniowie pod opieką wychowawców przemaszerowali ulicami Targowiska oraz Kłaja. Podczas marszu zachęcali kierowców do trzeźwości za kierownicą, rozdawali ulotki oraz listy dzieci do kierowców. Uczniowie nieśli transparenty, balony i koszulki no – promilowe, które przemawiały do kierowców.
6. Uczniowie wzięli też udział w konkursie plastycznym, w którym należało przedstawić sytuację prawdziwą lub wyobrażoną z wykorzystaniem przesłania kampanii.
Składamy podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie i pomoc w realizację działań na rzecz trzeźwości.


Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Senior bezpieczny na drodze (2)

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Targowisku podejmują działania realizowane w ramach "Odblaskowej Szkoły", których celem jest podnoszenie bezpiczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze. Wśród nich są odwiedziny Seniorów mieszkających na terenie naszej gminy. W ostanich dniach października odbyły się spotkania ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju oraz z członkami Klubu Seniora działającego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Targowisko.
Podczas spotkań uczniowie uświadamiali, dlaczego należy zakładać kamizelki i elementy odblaskowe, szczególnie ważne w okresie jesienno – zimowym, który jest czasem największego zagrożenia dla pieszych na drodze. Przedstawiali prezentacje, rozdawali listy do Seniora oraz ulotki przygotowane przez uczniów naszej szkoły.
Wyrażamy nadzieję, że udało się przekonać Seniorów, że widoczny=bezpieczny

Warto robić okresowe przeglądy sprawności rowerów. (1)

W dniu 7 października 2019 r. koordynatorzy ds. bezpieczeństwa w szkole dokonali przeglądu sprawności rowerów i hulajnóg, którymi uczniowie dojeżdżają do szkoły. Sprawdzono podstawowe wyposażenie rowerów w hamulec, dzwonek oraz światła: z przodu białe, z tyłu czerwone.
Skontrolowano 30 rowerów. Spośród nich tylko cztery były zupełnie sprawne!!! Zostały one nagrodzone naklejką z uśmiechniętą buźką.
Pozostałe nie posiadały świateł. Dodatkowo niektórym brakowało sprawnych hamulców. Rowery, które miały braki w wyposażeniu oznaczono naklejką ze smutną minką.
W tym roku pojawił się nowy środek lokomocji-hulajnogi, w tym elektryczne. Cztery na dziesięć nie były wyposażone w światło lub choćby odblask.
Apelujemy do rodziców uczniów, aby sprawdzili sprawność pojazdów swoich pociech. Przypominamy, że dzieci, które nie ukończyły dziesiątego roku życia i nie posiadają Karty Rowerowej nie mogą samodzielnie poruszać się po drodze. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic.
W tym dniu koordynatorzy w ramach akcji „Noszę kamizelkę odblaskową, jestem widoczny na drodze” sprawdzili, czy uczniowie zakładają kamizelki odblaskowe.
Na 123 uczniów, którzy w tym dniu przyszli do szkoły, 19 uczniów nie miało kamizelki. Najbardziej solidną klasą okazała się klasa 4 i 5”b”, w których tylko jedna osoba nie posiadała kamizelki. Uczniowie, którzy wywiązali się z obowiązku otrzymali w nagrodę pozytywną uwagę.
GRATULUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE Z ODBLASKIEM BEZPIECZNIEJ!

Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

https://photos.app.goo.gl/HbiqbBbqzqqQYURE9

Finał Konkursu Odblaskowa Szkoła w Targowisku (2)

25 X 2019 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Targowisku obchodziła Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotkanie stanowiło zwieńczenie działań zrealizowanych w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” .
W tym dniu uczniowie ubrani w kamizelki odblaskowe zgromadzili się na apelu –happeningu, podczas którego pedagog szkolny podsumował dotychczas zrealizowane działania: - każdy uczeń posiada i zakłada kamizelki odblaskowe oraz wie, w jakim celu to robi; - w każdej klasie przygotowano gazetki dotyczące bezpieczeństwa na drodze, promujące noszenie odblasków; - spotkanie z policjantem; - odblaskowa dyskoteka; - Jesienny Piknik Odblaskowy; - udział w ogólnopolskim biciu rekordu w pierwszej pomocy, w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”; - akcja w klasach 1-3 „Ratujemy i uczymy ratować”; - odblaskowy rajd rowerowy; - podchody odblaskowe; - Odblaskowy Marsz, zachęcający społeczność lokalną do noszenia odblasków; - akcje dla seniorów promujące noszenie kamizelek i elementów odblaskowych; - konkursy plastyczne i wiedzy, szkolne i gminne.
Podczas spotkania wręczono nagrody w konkursach:
- wiedzy o ruchu drogowym przeprowadzonych w dwóch grupach wiekowych:
klasy młodsze
I miejsce zajął Leon Leś- klasa 1
II miejsce Wiktoria Buczek- klasa 2
III miejsce Wojciech Włodarczyk - klasa 3
klasy starsze
I miejsce Bartosz Dubak –klasa 5b
II miejsce Oskar Jankowicz – klasa 6
III miejsce –Franciszek Kampe-klasa 5a

- konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny gdy idę lub wracam ze szkoły”:
I miejsce Franciszek Kampe- klasa 5a
II miejsce Gabriela Iżyk- klasa 2
III miejsce Leon Leś –klasa 1
Wyróżniono prace: Mileny Duras- kl.1, Amelii Strach-kl. 5a i Bartosza Durasa- kl. 5a

- konkurs fotograficzny Moja odblaskowa rodzina:
Nagrodę główną i I miejsce otrzymał – Wiktor Stankowski, uczeń klasy 5a.

Docenione zostały również Listy do Seniorów napisane przez Wiktorię Majewską, Amelię Strach i Wiktora Stankowskiego, którzy zachęcali w nich Seniorów do noszenia odblasków.
Uczniowie wykonali również kilkanaście prezentacji, w których udowadniali, dlaczego odblask ratuje życie, jak również wykonali ciekawe ulotki.
W trakcie spotkania odbył się happening, podczas którego uczniowie każdej klasy zaprezentowali okrzyk, wierszyk lub piosenkę, w których zachęcali do bycia widocznym na drodze.
Dziękujemy całej społeczności szkolnej: nauczycielom i uczniom oraz rodzicom za aktywne włączenie się w proponowane działania. Mamy nadzielę, że dzięki podejmowanym działaniom na rzecz podniesienia stanu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze, wzrośnie świadomość zarówno społeczności szkolnej, jak również lokalnego środowiska.
Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

 

Odblaskowe podchody


24 października uczniowie z klasy pierwszej oraz finaliści konkursu „Droga i ja” z klasy drugiej i trzeciej wzięli udział w grze terenowej, której celem było sprawdzenie umiejętności posługiwania się wiedzą zdobytą podczas zajęć z wychowawcami na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Dzieci bez problemu rozwiązywały zagadki, odpowiadały na pytania dotyczące poruszania się po ulicy oraz wykazały się znajomością podstawowych znaków drogowych. Gra w terenie pozwoliła dzieciom doświadczyć, dlaczego ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, bycie widocznym oraz czemu służą zabezpieczenia znajdujące się na drodze szkolnej: progi zwalniające, barierki przy wyjściu z bramki szkolnej oraz ustawione znaki drogowe.

 

Bezpieczni, bo widoczni (2)Działania w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA 2019

Szkoła Podstawowa w Targowisku na początku nowego roku szkolnego promuje bezpieczeństwo wśród uczniów, rodziców oraz społeczności lokalnej. W tym roku również przystąpiliśmy do działania.
Zgłosiliśmy udział szkoły w konkursie organizowanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nazwą „Odblaskowa Szkoła”. Jego celem jest podniesienie świadomości rodziców i dzieci na temat dbania o bezpieczeństwo podczas drogi do i ze szkoły oraz kontrolowanie ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych. Promujemy również inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym.
Jak co roku nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami aktywnie włączają się w działania podnoszące bezpieczeństwo dzieci.
Co się już zadziało?
We wrześniu:
1.Skompletowaliśmy kamizelki i elementy odblaskowe, aby każdy uczeń i przedszkolak był widoczny na drodze. Pomógł nam w działaniu pan Mrówka ze Składów Budowlanych w Niepołomicach. Dziękujemy!!!
2. W każdej klasie przygotowano gazetki dotyczące bezpieczeństwa na drodze, promujące noszenie odblasków.
3. Uczniowie spotkali się z policjantem, który zwrócił szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z dróg oraz konieczność zakładania odblasków i kasków podczas jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce.
4. Ogłoszono konkurs plastyczny pt. „Jestem bezpieczny, gdy idę lub wracam ze szkoły”.
5. Ogłoszono konkurs fotograficzny Moja odblaskowa rodzina.
6. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne w temacie bezpieczeństwa na drodze i noszenia elementów odblaskowych, podczas zajęć świetlicowych.
7. Przeprowadzony został turniej wiedzy o ruchu drogowym. Wyłoniono zwycięzców.
8. W dniu 29 września odbył się Jesienny Piknik Odblaskowy. Podczas imprezy wszystkie przedszkolaki dostały od Pana Mrówki kamizelki odblaskowe, w których pobiegły wraz z rodzicami ulicami Targowiska, aby promować noszenie odblasków. Następnie miały miejsce konkursy wiedzy o ruchu drogowym, pokaz ciągłej resuscytacji w wykonaniu strażaków, kontynuowany przez dzieci i rodziców. Zawody w odblaskach, happening i pokaz mody odblaskowej oraz wspólny taniec – to działania, które odbyły się podczas imprezy, sprawiając dzieciom i dorosłym wiele radości.
9. Akcja „Ratujemy i uczymy ratować” – uczniowie klasy ósmej pod patronatem specjalisty edukacji dla bezpieczeństwa przygotowali warsztaty dla klas 1-3. Dzieci uczyły się, w jaki sposób powiadamiać o zdarzeniu oraz trenowały resuscytację krążeniowo-oddechową. 10. Odblaskowy Rajd rowerowy wolontariuszy biegu po Puszczy Niepołomickiej „4RestRun”.
11. Uczniowie klas I- III doskonalili umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe przechodzenie przez pasy i na przejściach z sygnalizacją świetlną.
12. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w konkursie plastycznym „Chodź z nami” w ramach Kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w miastach i gminach oraz zmiany zachowania mieszkańców. Hasło kampanii „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”.
Co przed nami?
- dyskoteka odblaskowa
- realizacja działań w ramach kampanii NO PROMIL-NO PROBLEM
- akcja dla seniorów promująca noszenie kamizelek i elementów odblaskowych
- bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy - ciągła resuscytacja
- Bezpieczny Marsz ulicami miejscowości, podczas którego uczniowie zachęcają mieszkańców do noszenia odblasków
- finał konkursu Odblaskowa Szkoła 2019 – podsumowanie i rozdanie nagród zwycięzcom konkursów.

Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Targowisku

Szkoła w Targowisku od pierwszych dni nowego roku szkolnego świeci odblaskami. (2)


Tradycyjnie w pierwszych dniach września naszą szkołę odwiedzają policjanci z Komendy Policji w Niepołomicach.
Tym razem gościliśmy sierż. szt. Zdzisława Gazdę. Spotkanie odbyło się w ramach zaplanowanych działań konkursu „Odblaskowa szkoła”, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi uczniom na bezpieczne korzystanie z dróg, a także zakładanie odblasków. Pan Policjant przypomniał uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Omówił, w jaki sposób przechodzić przez drogę, dlaczego ważne jest zakładanie kamizelek odblaskowych. Poruszył temat bezpiecznej jazdy na deskorolce i hulajnodze. Jak chronić swoje dane osobowe i jak bezpiecznie korzystać z Internetu, o tym zostali pouczeni uczniowie starszej grupy wiekowej. Gościem specjalnym, który ucieszył zarówno starszych, jak i młodszych uczniów był pan „Mrówka”, który w ramach ogólnopolskiej akcji sieci polskich Składów Budowlanych „Mrówka” propaguje „Bezpieczną drogę do szkoły”. Uczniowie zostali zaopatrzeni w kamizelki i opaski odblaskowe.
Serdecznie dziękujemy za odwiedziny w naszej szkole i zapraszamy za rok.

 

Odblaskowa droga do szkoły

W ramach działań konkursowych „Odblaskowa Szkoła” uczniowie szkoły w Targowisku przygotowali gazetki zachęcające do noszenia kamizelek i elementów odblaskowych. Oto one:Wirtualny świat-przestrzeń życia naszych dzieci

I. W jaki sposób chronić dziecko korzystające z sieci?

1. Ustaw komputer w miejscu ogólnie dostępnym w domu, nie wstawiaj go dziecku do pokoju. Pozwoli Ci to, co jakiś czas w naturalny sposób spojrzeć i zorientować się, czym się zajmuje Twoje dziecko.

2. Ustal zasady i czas spędzany w Internecie. Co dziecku wolno, czego nie wolno i dlaczego.

3. Ustal z dzieckiem, że nie wolno mu podawać swoich danych, wrzucać zdjęć i filmików bez Twojej wiedzy.

4. Powtarzaj dziecku, że rozmówca może być kim innym, niż ten, za kogo się podaje.

5. Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co robi w sieci i kontroluj jego aktywność w sieci.

Dzieci często mówią, że rodzice nie sprawdzają, co one robią w sieci, z jakich korzystają aplikacji,                   z kim rozmawiają i do jakich grup należą oraz co publikują. Jest to przyczyna kłopotów naszych dzieci: emocjonalnych, społecznych, z którymi sobie nie radzą.

Już 9-latki posiadają własny telefon, konta na portalach społecznościowych czy kanał na You Tube,                   o których zazwyczaj pojęcia nie mają ich rodzice. Co więcej, dzieci mówią o tym, że praktycznie każdego dnia rozmawiają z obcymi osobami, nie zawsze weryfikują, kim ta osoba jest i czy faktycznie przedstawia prawdziwe informacje o sobie. Uczniowie, którzy grają w gry online, mówią o tym, że mają swoje „wirtualne ekipy”, z którymi grają i komunikują się, często przenosząc te znajomości na serwisy społecznościowe. Uczniowie pytani, co na to rodzice odpowiadają, że pytają, „z kim rozmawiasz” i słyszą od dziecka, że z kolegą. To wystarcza, by rodzic nie dociekał dalej tożsamości potencjalnego kolegi i na tym kończy się zainteresowanie.

6. Przedstaw, że nie wolno dziecku umawiać się z osobami poznanymi przez Internet bez Twojej wiedzy. Jeśli chce spotkać się z kimś poznanym w sieci to tylko za Twoją zgodą,

7. Staraj się, aby Twoje dziecko miało do Ciebie zaufanie.

Dziecko, doświadczając trudnych sytuacji w Internecie, nie chce rozmawiać o tym z rodzicem, obawiając się jego reakcji i konsekwencji! Bo przecież zaczęło rozmawiać z obcą osoba, a wie, że nie wolno mu tego robić. Otrzymuje niewłaściwe treści, jest manipulowane czy zmuszane do rzeczy, na które nie ma ochoty i na które nie jest gotowe, a wtedy trudno jest zgłaszać rodzicowi problem. Nasze dziecko boi się konsekwencji ze strony rodziców. Młody człowiek dusi w sobie nieprzyjemne emocje, a jednocześnie wzmaga się w nim strach wynikający z możliwości ujawnienia w realnym świecie trudnej, czasami żenującej sytuacji. Z czasem wpływa to na różne aspekty funkcjonowania dziecka, od występowania chorób somatycznych, poprzez agresywność, aż po wycofanie, zamknięcie się w sobie i autoagresję.

II. Kiedy dziecko jest gotowe na telefon?

Rodzice często nie wiedzą, jaki jest odpowiedni wiek na zakup telefonu dla dziecka.

Zanim dziecko zostanie zaopatrzone w wymarzone urządzenie, powinno zostać przez rodzica nauczone funkcjonowania z telefonem. Przez swój przykład rodzic powinien pokazywać m.in. jak organizować czas bez telefonu, jak korzystać tylko z bezpiecznych treści, stron, oraz że należy go odkładać odpowiednio wcześnie przed snem. Powinien rozmawiać z dzieckiem o sytuacjach, w których ktoś może wykorzystywać nas w przestrzeni internetowej, że należy na każdą taką sytuację reagować i zgłaszać rodzicowi trudne sytuacje, aby sprawca niewłaściwych zachowań poniósł odpowiednie konsekwencje. Umożliwienie dziecku samodzielnego korzystania z telefonu to oczywiście indywidualna decyzja każdego rodzica, powinna ona jednak być zależna od usposobienia dziecka, stopnia jego socjalizacji, czasu jaki mamy na towarzyszeniu mu np. w sieci, zwłaszcza jeśli telefon ma mieć dostęp do Internetu.

III. Zagrożenia, o których rodzic musi wiedzieć, zanim pozwoli dziecku bez kontroli funkcjonować w Internecie:

 • treści pornograficzne. Badania pokazują, że polskie dzieci najczęściej w Europie oglądają porno i to zazwyczaj korzystając z własnych komórek; 7 na 10 polskich dzieci, również w wieku poniżej 10 lat, widziało seks na żywo. Uczniowie podczas zajęć mówią, że za pośrednictwem Snapchata, trafia do nich najwięcej zarówno zdjęć jak i krótkich filmików porno. Bardzo często mówią o popularnej Sexmasterce, o której istnieniu niestety wiedzą uczniowie już w 3 klasie szkoły podstawowej. Jest to postać, która w wulgarny sposób mówi o seksie i nazywa siebie „praktyczną nauczycielką WDŻ”.
 •  patostreamerzy- od kilku lat wzrosło zainteresowanie oglądaniem „Patostreamów”. To kanały, na których odbywają się transmisje na żywo – „żule” nagrywają samych siebie i dla zwiększenia oglądalności robią dosłownie wszystko, żeby ściągnąć na swój kanał obserwatorów. Na poszczególnych kanałach, w relacjach na żywo, dochodzi do przemocy, nawoływania do nienawiści, stosowania wulgarnego języka, uprawiany jest seks, poniżani są członkowie rodziny czy widzowie. Patostreamerzy dla „rozrywki” upijają się w trakcie swoich transmisji do nieprzytomności lub wykonują zadania, które wymyślają dla nich oglądający.

Kim są oglądający? I tu jest cały problem, ponieważ o tych kanałach, na których dzieje się wiele złego, wiedzą już dzieciaki w 4 klasie szkoły podstawowej. Rozdając w trakcie zajęć arkusze, na których dzieci wypisują swoje ulubione postaci z You Tube, prowadzący otrzymuje zazwyczaj na każdym arkuszu wskazania na kanały w nurcie patostreamów. Dzieciaki na tyle zagłębiają się w ten świat, że patostreamerów uważają za swoich idoli i ziomków, cytują ich durne teksty, nazywają siebie ich fanami. Niekiedy mówią o tym, że to super pomysł na zarobienie szybkiej kasy i wybicie się w sieci. „Jeśli ma się ładne ciało, to czemu na nim nie zarobić, tak jak Sexmasterka”- mówią młode dziewczęta.

Pojawia się olbrzymi dysonans, postrzegania przez dzieci i młodzież tego co jest właściwe, a co nie. Problem tkwi w tym, że to rodzic daje dostęp do wirtualnego świata dziecku, nie bacząc na konsekwencje braku odpowiedniego wprowadzenia dziecka do sieci, zadbania o zasady, sprawdzania i doboru treści oglądanych przez młodego człowieka. Według młodzieży jest śmieszne to, że ludzie dla pieniędzy rezygnują z poczucia własnej godności, inni twierdzą, że „fajnie jest popatrzeć na gorszego od siebie”.

Większość uczniów, mówi o tym, że samych transmisji na żywo nie ogląda, może jedną dwie w tygodniu, ale za to śledzi shoty na kanale „Ultra Śmieszne Shoty”. Shoty to fragmenty „najlepszych” akcji, jakie pojawiły się w trakcie transmisji na żywo u patostreamerów. Nagłówki przy filmikach, np. „Rafonix wyjaśnia gościa…” bardzo umiejętnie przyciągają uwagę dzieci, w konsekwencji z ciekawości wchodzą na shota, a przy okazji oglądają dziesięć innych w temacie np. „Rafatus bije Marlenke” itd.   „Najlepsze” urywki nawet ze stron 18+ są puszczane i zestawiane ze sobą w shotach. Młodzież najczęściej wymienia takie postacie jak:- Rafatus i Marlenka – para, która na swoim kanale głównie upija się do nieprzytomności, uprawia seks na żywo, w wyniku upojenia alkoholowego załatwia swoje potrzeby fizjologiczne „pod siebie”, bije się ze sobą, gdzie dochodzi pomiędzy nimi do aktów przemocy i poniżania siebie nawzajem zarówno słownie jak i fizycznie. Przy czym po każdym takim „występie” pokazują, po wytrzeźwieniu, ile kasy zarobili na akcjach z minionego tygodnia. To kwoty w tysiącach złotych.

Daniel Magical wybił się w sieci poprzez robienie tzw. „kociołka menelixa” polegającego na tym, że do kilkulitrowego pojemnika wlewa i miesza ze sobą różne napojowe alkoholowe, które następnie wypija wraz ze swoją Mama – Gosią, oraz jej partnerem Jackiem. Na ich kanale dochodzi do przemocy, pomiędzy każdym spośród nich. Co więcej Daniel obraża innych streamerów, więc w rezultacie pojawiają się relacje pokazujące, jak pod jego adres zamieszkania przyjeżdżają różne osoby, z zamiarem rozwiązania sporów. W relacjach pokazuje się np. jak w wyniku upojenia alkoholowego rozpalają ognisko w swoim mieszkaniu. Na skutek ich funkcjonowania, w mieszkaniu często pojawia się policja, a to niestety przyciąga młodą widownię na kanał Daniela.                                                          

Na niektórych kanałach, np. Rafonix, robi się „dobre dymy”. Zazwyczaj chłopcy mówią o tym, że obserwują potyczki słowne polegające na operowaniu na czatach wulgarnym słownictwem w kontakcie z innymi internautami. Zasady są proste: wygrywa ten, kto bardziej zwyzywa drugą osobę.

O szkodliwości patostreamów powstał reportaż, który można obejrzeć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=eHB09fGwnkg

 • kanały na You Tube to dla dzieci „skarbnica wiedzy”, do której nie powinny mieć dostępu.              A brak tej świadomości dorosłych otwiera bramę do świata, z którego ciężko jest wrócić w nienaruszonej formie i bez obciążeń wynikających z obejrzanych treści.                                                 Wg specjalisty, pani K. Kudyby, „to wirtualne samookaleczanie oraz zabieranie sobie możliwości na prawidłowe funkcjonowanie w relacjach z drugim człowiekiem. Co gorsza zupełnie nieświadome.”
 • Gry – tworzone są, aby uzależnić młodego człowieka. Stały się nieodłącznym elementem wirtualnego świata. Należy pamiętać o tym, że nawet jeśli dziecko gra w grę dostosowaną do jego wieku, rodzic powinien śledzić komentarze, które w trakcie pojawiają się od obserwatorów oraz kontrolować język, jakim posługuje się sam gracz. Wśród graczy jest wiele osób wulgarnie komentujących przebieg swojej gry, a często również wymiana zdań z obserwującymi grę osobami bywa co najmniej nie na miejscu. Ma to szkodliwy wpływ na obserwujące to dzieci, które mówią wówczas, że ro świetna zabawa.

Co uzależnia w grach? Głównie wyzwania, możliwość aktywnego w nich udziału i wpływ gracza na bieg wydarzeń. Gry są zaprojektowane w taki sposób, aby gracz miał poczucie stawania się coraz lepszym, stając przed kolejnymi wyzwaniami. To daje możliwość bycia w wirtualnym świecie choć przez chwilę superbohaterem, który stawia czoła różnym wyzwaniom, pokonuje przeciwników stojących mu na drodze do kolejnego wirtualnego sukcesu. Gry komputerowe są projektowane w taki sposób, aby uzależniały graczy.

Sukces gier wynika z wykorzystania zastosowanych w nich mechanizmów psychologicznych. Medioznawca Jurgen Fritz opisuje to w następujący sposób: „Wciągające działanie gier komputerowych powstaje za pośrednictwem dwóch obwodów funkcjonalnych: „spirali frustracji” i „spirali flow”. W przypadku „spirali frustracji” negatywne emocjonalne skutki gry prowadzą do tego, że cele gry stają się coraz atrakcyjniejsze i zmuszają gracza do inwestowania coraz większej ilości czasu i uwagi. „Spirala flow” czerpie z pozytywnych emocji będących skutkiem gry i wyzwala oczekiwanie, że ta „przyjemność” da się w każdej chwili odtworzyć. I właśnie dlatego gracz kontynuuje działania, które sprawiają mu przyjemność. Zwiększa intensywność wtórnych zachowań związanych z graniem przez wzmożoną koncentrację w celu zdobycia coraz trudniejszych poziomów gry i podtrzymania flow.” Stan flow powoduje maksymalna koncentrację, a samo działanie sprawia przyjemność. Dlatego gracze powtarzają działanie by stać się lepszymi i odczuwać od nowa flow. Gdy wyzwanie jest coraz większe, a działanie coraz bardziej złożone, gracz angażuje więcej swojego czasu.

Wyniki badań opublikowane w „Psychological Science” mówią o tym, że gry komputerowe nie dość, że nie poprawiają uwagi, to mogą mieć wpływ na zaburzenia koncentracji. W badaniach udowodniono wzrost impulsywności oraz zakłóceń procesów decyzyjnych. Kolejne badanie wskazuje, że gra na playstation prowadzi do obniżenia ocen i zwiększenia problemów szkolnych. W tym miejscu zgadzam się ze zdaniem M. Spitzera, że „gry komputerowe działają na ducha jak cukier na ciało”, bez odpowiednio dobranej gry do wieku, czasu w niej spędzanego przez dziecko, stają się wyłącznie pustymi kaloriami. Pamiętajmy również, że uzależnienie od gier dotyka 10-krotnie częściej mężczyzn. Kobiety za to silniej uzależniają się od mediów społecznościowych.

RODZICE! Wasza rola jest nie do przecenienia. Zaplanujcie czas z dzieckiem i nie pozostawiaj go samego w świecie wirtualnym!!! Wyposażając dziecko w nowe technologie, musimy pamiętać o wsparciu dorosłych w obszarze posługiwania się nimi. Wprowadzanie mediów do domowego świata powinno opierać się na wyciąganiu z nich pozytywnych aspektów i optymalizacji niwelowania negatywnych skutków. Tylko poprzez towarzyszenie swojemu dziecku w wirtualnym świecie jesteśmy w stanie ten świat tłumaczyć i pokazać jego dobre strony.

Materiał przygotował pedagog szkolny,

Urszula Cyga, na podstawie artykułu edukatora, pani Katarzyny Kudyby pt. „Świat, w którym posty są na chwilę, a zmiany rozwojowe na zawsze”.

Odblaskowe stworki opanowały szkołę w Targowisku

W październiku został ogłoszony konkurs na wykonanie Niestraszka - odblaskowego stworka. Celem przedsięwzięcia była promocja zachowań, które mają poprawić bezpieczeństwo na drodze. Dzieci niemal ze wszystkich klas przygotowały odblaskowe postacie, które zachwyciły jury swoimi kształtami, kolorami, a także wymyślnymi imionami. 30 października 2018 r. podsumowano konkurs. Indywidualnie nagrody uzyskali: Bartosz Duras za Odblaszczaczka (I miejsce), Wiktor Stankowski za Leona Neonowca i ex aequo Franciszek Kampe za postać Blaskini (II miejsce), Gabrysia Iżyk za Blaskonogę (III miejsce). Dyplomy otrzymały także klasy za ilość przygotowanych Niestraszków:

I miejsce: klasa I oraz IVa

II  miejsce: klasa VIII

III miejsce: klasa II, III oraz IVb.

 

Odblaskowy konkurs był podsumowaniem dwumiesięcznych akcji promujących noszenie odblasków. Działanie to realizowaliśmy w ramach IX edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła. Codzienne sprawdzanie, czy dzieci noszą kamizelki odblaskowe, miało wpoić nawyk dbania o własne bezpieczeństwo na drodze. 30 października na dzieci czekała niespodzianka: każdy uczeń, który miał kamizelkę odblaskową, został poczęstowany cukierkiem. 

 

Konkurs Odblaskowa Szkoła kończy się w październiku, jednak my nadal będziemy promować noszenie odblasków: najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych dzieci.

 

ODBLASKOWE  ZAJĘCIA   NA   ŚWIETLICY

Uczniowie objęci  opieką na świetlicy, włączyli się do akcji „Odblaskowa szkoła”. Zostały zrealizowane następujące działania:

1.  Zorganizowano wystawę prac plastycznych „Bezpieczna droga do szkoły”.

2.  Przeprowadzono gry dydaktyczne:  

- „Bezpieczna droga do szkoły”- przypomnienie zasad przechodzenia przez jezdnię z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji; 

- „Memo”- utrwalenie znajomości znaków drogowych. 

3. Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i świetlnych, utrwalające znajomość zasad ruchu drogowego.

 

Jesteśmy bezpieczni

Podczas październikowej zbiórki zuchowej, dzieci należące do gromady wzięły udział w praktycznej lekcji bezpieczeństwa. Wykazały się znajomością numerów alarmowych oraz umiejętnością telefonicznego zgłaszania nieszczęśliwego zdarzenia. Wiedziały również jak ważne dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów są odblaski. Prawidłowo rozpoznały materiały znajdujące się w podstawowym wyposażeniu apteczki. Uczyły się bandażowania oraz zabezpieczania ran. 

 

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.


Facebook