^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dzwonki

 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
 4. 10.45-11.30
 5. 11.40-12.25
 6. 12.45-13.30
 7. 13.40-14.25
 8. 14.35-15.20
 9. 15.30-16.15

Pozostałe

Biulety Informacji Publicznej

synergia logo

facebook

enter

 

 

Plan pracy szkoły

Plan pracy szkoły

PLAN PRACY

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Targowisku

Rok szkolny 2023/2024

 

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2-3 listopada 2023

-

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII 2023 – 31 XII 2023

-

Ferie zimowe

12 – 25 II 2024

-

Rekolekcje wielkopostne

Termin zostanie ustalony z proboszczem parafii w Łężkowicach

-

Wiosenna przerwa świąteczna

28 III-2 IV 2024

-

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 V 2024

-

Egzamin ósmoklasisty

14-16 V 2024

-

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 V 2024

-

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 VI 2024

-

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego

 • 9.00 – msza św. w kaplicy w Targowisku

 • 10.00 – apel, lekcja wychowawcza

Obowiązuje strój galowy

4 IX 2023

Wychowawcy klas

45. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II

Obowiązuje strój galowy

18 X 2023

B. Słodka, Kl. V

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

X 2023

Sz. Stokłosa, B. Rybak

Pasowanie na przedszkolaka

X 2023

W. Walczak

Pasowanie na ucznia Szkoły w Targowisku

Obowiązuje strój galowy

25 X 2023

B. Bartoś (kl. I)

Kiermasz świąteczny

XII 2023

Nauczyciele przedszkola i świetlicy

Narodowe Święto Niepodległości + szkolny przegląd pieśni patriotycznych

Obowiązuje strój galowy

 1. XI 2023

I.Sobas (kl. VIII), A. Podwyszyńska, wychowawcy klas

Wigilia szkolna + szkolny przegląd kolęd

22 XII 2023

Wychowawcy klas

Jasełka

Grudzień 2023

B. Biernat, K. Pilch (kl. II i III)

Dzień Babci i Dziadka

I 2024

W. Walczak, K. Karnia, P. Ratajska

Dzień Patrona Szkoły

Obowiązuje strój galowy

20 III 2024

M. Bolek (kl. IV)

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uroczystość gminna

Obowiązuje strój galowy

3 V 2024

Sz. Stokłosa, M. Bolek (kl. VI)

Zakończenie roku szkolnego

Obowiązuje strój galowy

21 VI 2024

 • 9.00 msza św. W kaplicy w Targowisku

 • 10.00: zakończenie roku szkolnego dla wszystkich klas

I. Sobas, U. Nazaruk

(kl. VII, VIII)

BEZPIECZEŃSTWO

Organizacja próbnej ewakuacji

IX 2023

Dyrektor

Przeglądy techniczne

Wg ustalonego harmonogramu

Dyrektor

DYDAKTYKA

Poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych i wymaganiach na poszczególne oceny zachowania oraz procedurze uzyskania wyższej oceny niż przewidywana.

IX – na pierwszej lekcji / zebraniu

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej niedostatecznej ocenie z zajęć edukacyjnych i przewidywanej nagannej ocenie zachowania

Do 22 XII 2023 (śródroczna)

Do 17 V 2024 (roczna)

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Do 22 I 2024 (śródroczna)

Do 10 VI 2024 (roczna)

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

Diagnozy przedmiotowe

Wstępna – IX

Końcowa: V-VI

nauczyciele przedmiotów

Próbny egzamin ósmoklasisty

XII 2023, III 2024

I.Sobas, Sz. Stokłosa, B. Słodka

Konkursy przedmiotowe

Wg kalendarza organizatora

Nauczyciele przedmiotów, dyrektor

Świetlik”

Wg kalendarza organizatora

A. Baluk

Kangur”, „Rachmistrz”

Wg kalendarza organizatora

Sz. Stokłosa, B. Rybak

Międzynarodowy konkurs plastyczny “Mieszkam w Beskidach”

Wg kalendarza organizatora

U. Charycka - Nazaruk

Konkurs Recytatorski

 • Etap szkolny

 • Etap gminny

XII 2023

II 2024

I.Sobas, M. Bolek

Turniej pięknego czytania

Wg kalendarza organizatora

I.Sobas, M. Bolek

WYCHOWANIE I OPIEKA

Przygotowanie projektu programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024 w oparciu o diagnozę przeprowadzoną w V – VI 2023

Do 13 IX 2023

Urszula Cyga, Zoia Morhunova, Urszula Charycka - Nazaruk w porozumieniu z wychowawcami

Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego, przewodniczącego RSU

Ustalenie planu pracy SU

IX 2023

A.Biernat

Opiekun SU

Odblaskowa Szkoła

IX-X 2023

A.Biernat, U.Cyga – koordynatorzy

Wychowawcy klas

Dzień Praw Dziecka

20 XI 2023

A.Podwyszyńska

Mikołajki – wycieczki

6 XII 2023

Wychowawcy klas

Cykl lekcji na temat niepełnosprawności

Cały rok szkolny

Wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem i psychologiem

Dzień Bezpiecznego Internetu

6 II 2024

Sz. Stokłosa, M. Bolek

Kampania No Promil – No Problem

Wg kalendarza organizatora

Urszula Cyga – koordynator

Wychowawcy klas

Pierwszy dzień wiosny

21 III 2024

Opiekun samorządu uczniowskiego

Tydzień projektów (nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły)

27-31 V 2024

Wszyscy nauczyciele

VII Piknik Rodzinny

VI 2024

Dyrektor, wszyscy nauczyciele we współpracy z radą rodziców

Szkolny Dzień Talentów

18 VI 2024

Wychowawcy klas

Szkolny Dzień Sportu

19 VI 2024

Sz. Stokłosa, A. Biernat

Podsumowanie realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego

Po I i po II półroczu

wychowawcy

ZEBRANIA RADY PEDAOGICZNEJ

Rada pedagogiczna: organizacja roku szkolnego 2023/2024

30 VIII 2023

Dyrektor

Rada pedagogiczna: podjęcie uchwał dot. organizacji r. szk. 2023/2024

13 IX 2023

Dyrektor

Rada pedagogiczna: klasyfikacja śródroczna

29 I 2024

Dyrektor

Rada pedagogiczna: podsumowanie I półrocza

7 II 2024

Dyrektor

Rada pedagogiczna: klasyfikacja roczna

17 VI 2024

Dyrektor

Rada pedagogiczna: podsumowanie roku szkolnego 2023/2024

24 VI 2024

Dyrektor

Rady szkoleniowe

Wg ustalonego kalendarza

Dyrektor, wicedyrektor

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie organizacyjne do rodziców dzieci przedszkolnych i „0”

1 IX 2023

Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele oddziału przedszkolnego

Zebranie organizacyjne

 1. IX 2023,

godz. 17.00

Dyrektor, wychowawcy

Zebranie inauguracyjne rady rodziców (reprezentantów trójek klasowych)

27 IX 2023, godz. 18.00

Dyrektor

Dzień otwarty

15 XI 2023

17.00-19.00

Wszyscy nauczyciele

Wywiadówka podsumowująca I półrocze

31 I 2024

 • 17.00 – klasy I – IV

 • 18.00 – klasy V - VIII

Wszyscy nauczyciele

Dzień otwarty

20 III 2024

17.00-19.00

Wszyscy nauczyciele

Wywiadówka okresowa

22 V 2024

 • 17.00 – klasy I – IV

 • 18.00 – klasy V - VIII

Wszyscy nauczyciele

Indywidualne dyżury nauczycieli (godziny dostępności)

Cały rok szkolny, wg ogłoszonego harmonogramu

Dyrektor

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.


Facebook