^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dzwonki

 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
 4. 10.45-11.30
 5. 11.40-12.25
 6. 12.45-13.30
 7. 13.40-14.25
 8. 14.35-15.20
 9. 15.30-16.15

Pozostałe

Biulety Informacji Publicznej

synergia logo

facebook

enter

 

 

Plan pracy szkoły

Plan pracy szkoły

PLAN PRACY

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Targowisku

Rok szkolny 2022/2023

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Święto Komisji Edukacji Narodowej

14 X 2022

-

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 X 2022

-

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII 2022 – 31 XII 2022

-

Ferie zimowe

30 I 2023 – 12II 2023

-

Rekolekcje wielkopostne

Termin zostanie ustalony z proboszczem parafii w Łężkowicach

-

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11 IV 2023

-

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2023

-

Egzamin ósmoklasisty

23-25maja 2023

-

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9czerwca 2023

-

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 VI 2023

-

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2022

Wychowawcy klas

43. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II

X 2022

Sz. Stokłosa, Kl. V

Pasowanie na przedszkolaka

X 2022

M. Cesnyka

Pasowanie na ucznia Szkoły w Targowisku

14 X 2022

B. Biernat, J. Całka (kl. I)

Kiermasz świąteczny

XII 2022

Nauczyciele przedszkola i świetlicy, wychowawcy, A. Podwyszyńska

Narodowe Święto Niepodległości + szkolny przegląd pieśni patriotycznych

10    IX 2022

M. Bolek, A. Baluk (kl. VIIIa i VIIIb), A. Podwyszyńska, wychowawcy klas

Wigilia szkolna + szkolny przegląd kolęd i jasełka

22 XII 2022

Wychowawcy klas

B. Bartoś, K. Pilch (kl. II i III)

Dzień Babci i Dziadka

I 2023

M. Cesnyka, A. Kukieła, E. Grochowina

Dzień Patrona Szkoły

III 2023

B. Słodka (kl. IV)

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uroczystość gminna

3V 2023

I.Sobas, U. Nazaruk (kl. VI i VII)

Zakończenie roku szkolnego

23 VI 2023

M. Bolek, A. Baluk, I. Sobas

(kl. VII, VIIIa, VIIIb)

BEZPIECZEŃSTWO

Organizacja próbnej ewakuacji

IX 2022

Dyrektor

Wdrożenie procedur zwalniania uczniów do domu

IX – X 2022

Wicedyrektor

Przeglądy techniczne

Wg ustalonego harmonogramu

Dyrektor

DYDAKTYKA

Poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych i wymaganiach na poszczególne oceny zachowania

IX – na pierwszej lekcji / zebraniu

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej niedostatecznej ocenie z zajęć edukacyjnych i przewidywanej nagannej ocenie zachowania

Do 22XII 2022 (śródroczna)

Do 19V 2023(roczna)

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Do 18 I 2023 (śródroczna)

Do 14 VI 2023 (roczna)

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

Diagnozy przedmiotowe

Wstępna – IX

Końcowa: V-VI

nauczyciele przedmiotów

Próbny egzamin ósmoklasisty

XII 2022, III 2023

M. Bolek, B. Rybak, B. Słodka

Konkursy przedmiotowe

Wg kalendarza organizatora

Nauczyciele przedmiotów, dyrektor

„Świetlik”

Wg kalendarza organizatora

J. Całka. A. Baluk

„Kangur”

Wg kalendarza organizatora

Sz. Stokłosa, B. Rybak

Międzynarodowy konkurs plastyczny “Mieszkam w Beskidach”

Wg kalendarza organizatora

U. Charycka - Nazaruk

Konkurs Recytatorski

 • Etap szkolny
 • Etap gminny

XII 2022

II 2023

I.Sobas, M. Bolek

Gminny konkurs muzyczny „Kochamy muzykę”

V 2023

U. Nazaruk, A. Biernat

Turniej pięknego czytania

Wg kalendarza organizatora

I.Sobas, M. Bolek

Konkursy czytelnicze

Cały rok szkolny, wg ogłoszonego harmonogramu

I.Sobas

WYCHOWANIE I OPIEKA

Przygotowanie projektu programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 w oparciu o diagnozę przeprowadzoną w V – VI 2022

Do 20 IX 2022

Urszula Cyga, Sylwia Kamińska, Jolanta Całka, Małgorzata Bolek w porozumieniu z wychowawcami

Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego, przewodniczącego RSU

Ustalenie planu pracy SU

IX 2022

Sz. Stokłosa

Opiekun SU

Odblaskowa Szkoła

IX-X 2022

Małgorzata Bolek, Jolanta Całka – koordynatorzy

Wychowawcy klas

Dzień Praw Dziecka

18    XI 2022

A.Podwyszyńska

Mikołajki – wycieczki

6 XII 2022

Wychowawcy klas

Cykl lekcji na temat zdrowia psychicznego

IX-XII 2022

Wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem i psychologiem

Dzień Bezpiecznego Internetu

7 II 2023

Sz. Stokłosa, S. Kamińska

Kampania No Promil – No Problem

Wg kalendarza organizatora

Urszula Cyga,

Wychowawcy klas

Pierwszy dzień wiosny

21 III 2023

Opiekun samorządu uczniowskiego

Dzień Ziemi

IV 2023

M. Moroniewicz, A. Baluk

Piknik Rodzinny

VI 2023

Dyrektor, wszyscy nauczyciele we współpracy z radą rodziców

Szkolny Dzień Talentów

20 VI 2023

Wychowawcy klas

Szkolny Dzień Sportu

21 VI 2023

Sz. Stokłosa, A. Biernat

Podsumowanie realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego

Po I i po II półroczu

wychowawcy

ZEBRANIA RADY PEDAOGICZNEJ

Rada pedagogiczna: organizacja roku szkolnego 2022/2023

31 VIII 2022

Dyrektor

Rada pedagogiczna: podjęcie uchwał dot. organizacji r. szk. 2022/2023

14IX 2022

Dyrektor

Rada pedagogiczna: klasyfikacja śródroczna

23 I 2023

Dyrektor

Rada pedagogiczna: podsumowanie I półrocza

25 I 2023

Dyrektor

Rada pedagogiczna: klasyfikacja roczna

19 VI 2023

Dyrektor

Rada pedagogiczna: podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

26 VI 2023

Dyrektor

Rady szkoleniowe

Wg ustalonego kalendarza

Dyrektor, wicedyrektor

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie organizacyjne do rodziców dzieci przedszkolnych i „0”

1 IX 2022

Dyrektor, wychowawcy

Zebranie organizacyjne

21    IX 2022,

godz. 17.00

Dyrektor, wychowawcy

Zebranie inauguracyjne rady rodziców (reprezentantów trójek klasowych)

28 IX 2022, godz. 18.00

Dyrektor

Wywiadówka śródokresowa

16 XI 2022

17.00 – klasy I – IV

18.00 – klasy V - VIII

Wszyscy nauczyciele

Wywiadówka podsumowująca I półrocze

25 I 2023

17.00 – klasy I – IV

18.00 – klasy V - VIII

Wszyscy nauczyciele

Wywiadówka śródokresowa

22 III 2023

17.00 – klasy I – IV

18.00 – klasy V - VIII

Wszyscy nauczyciele

Wywiadówka okresowa

17 V 2023

17.00 – klasy I – IV

18.00 – klasy V - VIII

Wszyscy nauczyciele

Godziny dostępności nauczycieli

Cały rok szkolny, wg ogłoszonego harmonogramu

Dyrektor

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.


Facebook