^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

2020/2021

16 września 2019, godz. 18.00

Zebranie organizacyjne z wychowawcami klas

18 listopada 2019, godz. 17.00

Dzień otwarty – spotkania z nauczycielami

27 stycznia 2020, godz. 18.00

Wywiadówka okresowa, podsumowanie I okresu – spotkanie z wychowawcami klas

31 marca 2020, godz. 17.00

Dzień otwarty – spotkania z nauczycielami

19 maja 2020, godz. 18.00

Wywiadówka okresowa, przekazanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną – spotkanie z wychowawcami klas

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.