^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ochrona Danych Osobowych

OCZYSZCZACZ POWIETRZA DLA ŚWIETLICY W TARGOWISKU

10 września 2018 roku do świetlicy Szkoły Podstawowej w Targowisku został przekazany oczyszczacz powietrza. Dzieci otrzymały prezent od Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze”, współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Jest to kolejne wydarzenie, które uświadamia, jaką wagę ma problem zanieczyszczenia atmosfery. Szkoła realizuje wiele działań promujących wiedzę z tego zakresu, między innymi bierze udział w programie “Czyste powietrze wokół nas”. Od wiosny 2018 roku w przedszkolu są używane trzy oczyszczacze zakupione z budżetu szkoły. Nauczyciele przedszkola podkreślają, że urządzenia te poprawiły stan powietrza, co przekłada się na mniejsze dolegliwości dzieci. Liczymy na ten sam efekt na świetlicy.

 

Patrycja Winzer

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.