^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dzwonki

  1. 8.00-8.45
  2. 8.55-9.40
  3. 9.50-10.35
  4. 10.45-11.30
  5. 11.40-12.25
  6. 12.45-13.30
  7. 13.40-14.25
  8. 14.35-15.20
  9. 15.30-16.15

Pozostałe

Biulety Informacji Publicznej

synergia logo

facebook

enter

 

 

Aktualności

Ruszyła XIV edycja kampanii No promil-No problem

NoPromilNoProblemSzkoła Podstawowa w Targowisku przystąpiła do udziału w XIV edycji kampanii No promil- No problem, której celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Celem kampanii jest również wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania kierowcy, który po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych siada za kierownicą.

Udział w Kampanii pozwala podejmować działania wśród społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, angażując młodych ludzi do aktywności na rzecz sprzeciwu wobec nietrzeźwym kierowcom za kierownicą. Ambasadorzy kampanii z gmin Małopolski wzięli udział w konferencji, która odbyła się 30 września 2021 r. w Wieliczce. Uczestnicy spotkania rozważali sytuację młodych ludzi w czasach pandemii, przedstawionych przez p. Leszka Szawińskiego nt. Profilaktyka zintegrowana wobec dzieci i młodzieży podczas Covid 19 oraz dr R. Soleckiego i T. Gubały nt. profilaktyki pustki egzystencjalnej młodego pokolenia. W ramach kampanii odbędzie się Forum Liderów Młodzieżowych w Wieliczce, w którym wezmą udział uczniowie z naszej szkoły. Zostaną przeprowadzone lekcje profilaktyczne, marsze, happeningi. Organizatorzy ogłosili również konkurs: „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”, do udziału w którym zaproszeni są wszyscy uczniowie.


WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Jeden twórca może wykonać nie więcej niż dwie prace.
Autor wybiera formę, spośród przedstawionych poniżej:
Literacka
np.: opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami.

Multimedialna
np.: prezentacja, wywiad, nagranie audycji radiowej, słuchowiska, piosenki, hymnu - technika dowolna. Praca multimedialna powinna być wykonana techniką umożliwiającą jej odtworzenie na standardowym komputerze, przy użyciu powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie może przekraczać100 MB, a czas jej odtwarzania 5 minut.

Plastyczna
np.: album, gazetka, projekt plakatu, komiks, itp. Technika plastyczna dowolna.

Kryterium oceny:
Zgodność z tematem.
Twórcze i oryginalne podejście do tematu.
Atrakcyjność formy przekazu.
Walory estetyczne.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 grudnia 2021 r. na stronie www.bezpromilowo.pl

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 LISTOPADA 2021 roku u pedagoga szkolnego.

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.


Facebook