^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dzwonki

  1. 8.00-8.45
  2. 8.55-9.40
  3. 9.50-10.35
  4. 10.45-11.30
  5. 11.40-12.25
  6. 12.45-13.30
  7. 13.40-14.25
  8. 14.35-15.20
  9. 15.30-16.15

Pozostałe

Biulety Informacji Publicznej

synergia logo

facebook

enter

 

 

Aktualności

“To już jest koniec…”


Podsumowanie pracy Szkoły Podstawowej w Targowisku w roku szkolnym 2022/2023

To już koniec roku szkolnego 2022/2023. W naszej szkole wiele się działo, a wszystko ukierunkowane było na wielostronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. W tym celu zaproponowaliśmy wychowankom różnorodne działania i inicjatywy, które wyzwalały ich kreatywność, wykorzystywały potencjał i zapewniały rozwój zainteresowań.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w licznych konkursach zarówno zewnętrznych jak i wewnątrzszkolnych.
Warto wspomnieć, że Zuzanna Tokarz- uczennica klasy 8b brała udział w szkolnym etapie kuratoryjnego konkursu z biologii, a Marcin Ogonowski - uczeń klasy 7 w powiatowym etapie kuratoryjnego konkursu historycznego i szkolnym z języka polskiego.


Duża grupa uczniów poszerzała swoją wiedzę w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik. Wyróżnieni zostali: Bartosz Golarz (kl. 1), Leon Leś (kl.4) oraz Wojciech Włodarczyk (kl. 6)
Nasi uczniowie rywalizowali także w konkursach matematycznych tj. Kangur Matematyczny oraz Rachmistrz Matematyczny, w którym do etapu gminnego zakwalifikowali się: Leon Leś kl. 4, Milena Babraj kl. 5, Mateusz Korbut kl. 6,Krzysztof Włodarczyk kl. 7 oraz Zuzanna Tokarz kl. 8b i Bartosz Duras kl. 8a.
Od kilkunastu lat nasza szkoła jest organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego. W tegorocznej edycji zmagań konkursowych wyróżnili się: Dominika Biernat (kl. 5), która zajęła 3. miejsce w kategorii klas 4-6 oraz Adrianna Batóg (kl. 7) - zdobywczyni 2. miejsca w kategorii klas 7-8. Szczególnie gratulujemy Adriannie, która reprezentowała naszą gminę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Wieliczce, gdzie zajęła 1. miejsce.
Przedszkolaki i uczniowie klasy “0” rywalizowali w konkursie recytatorskim “Małe i Duże Misie”. W gminnych zmaganiach w Grodkowicach 1. miejsce zajęła Zuzanna Konieczna.
Nasi uczniowie brali także udział w Gminnym Konkursie Pięknego Czytania w Grodkowicach, gdzie 2. miejsce i awans do zmagań powiatowych wywalczyła Aneta Skiba (kl. 8b).
Liczne grono utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży zaprezentowało swój talent w VI Gminnym Festiwalu Muzycznym „Mam Talent”. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
instrumentaliści: Aneta Skiba (kl.8b) – I miejsce, Emilia Kołtun (kl. 7) – II miejsce, Mateusz Korbut (kl. 6) - I miejsce, Kacper Jankowicz (kl. 6)– wyróżnienie
wokaliści: Nadia Więsek (kl.2) – II miejsce, Aleksandra Rejduch (kl. 2) – wyróżnienie, Emilia Denisiuk (kl. 8a) – II miejsce
Nasi podopieczni rywalizowali też w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym “LEON” z matematyki i języka angielskiego.
Krystian Słodki zdobył III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym "LEON" z matematyki, a wyróżnienia otrzymali: Jakub Biernat i Zuzanna Kopyś, Emilia Kopyś,
Milena Chudecka, Mateusz Wenta (matematyka) oraz Mateusz Korbut (język angielski).
Jako szkoła przystąpiliśmy po raz kolejny do X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego “Po polsku o historii”. W szkolnej rywalizacji najlepszy okazał się uczeń klasy 4 - Leon Leś.
Odnieśliśmy wiele sukcesów sportowych, zajmując:
1. miejsce w gminnych zawodach siatkówki chłopców
2. miejsce w gminnych zawodach siatkówki dziewcząt
1. miejsce w gminnych zawodach w koszykówkę dziewcząt
1. miejsce w gminnych zawodach w lekkiej atletyce chłopców
2. miejsce w gminnych zawodach w piłkę ręczną
2. miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion” Tymbarku.
W ramach kampani społecznej “No promil,no problem” w konkursie literackim 2. miejsce zajął Mateusz Korbut (kl. 6), a wyróżnienie uzyskała Amelia Strach (kl. 8a).
Przez cały rok trwały zaplanowane konkursy czytelnicze przygotowane przez panią bibliotekarkę. Zwycięzcy wśród dzieci z klas I-III to:
• “Piaskowy wilk”- 1. miejsce Stanisław Bukowski (kl. 1), Nadia Więsek (kl. 2)
• “Dziadek i niedźwiadek”- 1. miejsce Stanisław Bukowski (kl. 1), Jan Kawa (kl. 2)
• “Mania, dziewczyna inna niż wszystkie”- 1. miejsce Maksymilian Szczudło (kl. 1), Emilia Kopyś (kl. 3)
• “10 niesamowitych przygód Neli” - 1. miejsce Bartosz Golarz (kl. 1), Jan Kawa (kl. 2)
W konkursie na najaktywniejszego czytelnika wygrali w poszczególnych kategoriach wiekowych: Alicja Babraj (kl. 2), Leon Leś (kl. 4) oraz Barbara Leś (kl.8a). Tytuł najbardziej rozczytanej klasy uzyskała klasa 2, której wychowawczynią jest pani Katarzyna Pilch.
Od kilku lat uczniowie naszej szkoły rywalizują w konkursie o Puchar Super Klasy. Rywalizacja obejmuje udział w różnorodnych działaniach, za które poszczególne klasy zbierają punkty. Są to np. noszenie kamizelek odblaskowych, zmienianie obuwia, udział w akcjach charytatywnych, zbiórka makulatury, wykonywanie gazetek okolicznościowych, czytelnictwo. W minionym roku szkolnym najlepsza okazała się klasa 2. Gratulujemy!
W ciągu roku szkolnego odbyło się także wiele innych konkursów szkolnych m. in. na najpiękniejszą dynię, na odblaskowy breloczek, plastyczny “W kasku jestem bezpieczny”, konkurs na wykonanie prezentacji ukazującej bezpieczeństwo w drodze do szkoły, pracy, konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, Mr and Miss Word, zadaniem którego było zachęcenie uczniów do nauki słownictwa z języka angielskiego, konkurs wiedzy o ruchu drogowym.
Naszą pracę edukacyjną wzbogaciły realizowane w szkole i przedszkolu projekty i innowacje pedagogiczne. Zrealizowano m. in.:
• projekt “Z darami natury świat nie jest ponury”; którego celem było kształtowanie postaw proekologicznych i pobudzanie kreatywności dzieci,
• projekt pt. ,, Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy"; celem projektu było propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci,
• innowację „Sprawne rączki”; miała ona na celu stymulowanie rozwoju motoryki małej , rozwijanie integracji sensorycznej i wpływanie na wszechstronny rozwój najmłodszych podopiecznych,
• Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa: „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki” – Podróżowanie przez czytanie,
• innowację: Pociągiem do krainy wiedzy; przyczyniła się ona do rozwijania u dzieci przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego; wpłynęła również na umiejętność współpracy w grupie; przyczyniła się do poszerzania i pogłębiania wiedzy uczniów oraz rozwinęła zainteresowania i umiejętności,
• „Pierwszak z klasą”; jej celem było budowanie i wzmacnianie klasowych więzi oraz relacji; kształtowanie postawy szacunku wobec koleżanek i kolegów oraz dorosłych; wyrabianie dobrych nawyków zachowania i postaw; ćwiczenia umiejętności społecznych,
• „Polubić ciszę”, a w przedszkolu „Każdy przedszkolak dobrze wie, że w ciszy lepiej bawić się”; głównym celem projektu było ograniczenie hałasu w szkole i przedszkolu, wskazanie uczniom negatywnego wpływu hałasu na organizm człowieka. Ponadto chcieliśmy kształtować w uczniach odpowiedzialność za zdrowie własne i innych. Uczniowie co tydzień mieli inne zadanie do wykonania,
• innowację programowo-metodyczną „ A Pole abroad” (Polak za granicą); usprawniła ona posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach związanych z pobytem za granicą, wdrożyła uczniów do wzajemnego uczenia się i współpracy, umożliwiła wykorzystanie wiedzy w praktyce i uatrakcyjniła proces uczenia się,
• innowację polegająca na budowaniu i programowaniu obwodów elektronicznych,
• innowację metodyczną „Skarby wiedzy polonistycznej”; która podniosła poziom zainteresowania uczniów językiem polskim, pozwoliła im utrwalać wiedzę i stosować ją w praktyce przy różnych okazjach,
• innowację „Lektura w pudełku”; utrwalała ona w ciekawy sposób znajomość czytanych lektur, oddziaływała na emocje i wyzwalała kreatywność.
Tego typu przedsięwzięcia przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci i młodzieży, rozbudziły motywację do nauki, poszerzyły zainteresowania i pokazały, że nauka może być zabawą i sprawiać przyjemność. Innowacje pedagogiczne pełnią również rolę wychowawczą, kształtując odpowiednie postawy moralno- społeczne. Przyczyniają się do eliminowania niepowodzeń szkolnych i wspierania uczniów mających problemy w nauce. Wspomagają harmonijny rozwój osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej. Rozwijają także kreatywność, twórcze myślenie oraz umiejętności współpracy w grupie.
Uczniowie naszej szkoły mogli rozwijać swoje pasje podczas zajęć rozwijających zainteresowania, takich jak: chór szkolny, kółko przyrodnicze, zajęcia sportowe doskonalące grę w siatkówkę oraz koszykówkę.
Ciekawą inicjatywą było przeszkolenie młodszych dzieci (klasy I - III) z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia te wyzwoliły w dzieciach pozytywne emocje oraz przyczyniły się do rozwoju kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Młodzież z kolei była zachwycona zorganizowanym szkoleniem strzeleckim dla klas VIII w ramach realizacji podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa.
Jak co roku włączyliśmy się w realizację kolejnej edycji Małopolskiego Konkursu promującego bezpieczeństwo na drodze “Odblaskowa szkoła”. W ramach akcji odbyły się konkursy, m. in. na odblaskowy breloczek oraz “W kasku jestem bezpieczny”; przeszliśmy w odblaskowym marszu ulicami Targowiska, wręczając mieszkańcom odblaskowe “przypominajki”; odbyło się spotkanie profilaktyczne z policjantami; sprawdzono sprawność rowerów, którymi poruszają się nasi uczniowie, a młodzież z najstarszych klas przeprowadziła akcję promowania bezpieczeństwa na drodze i konieczności noszenia odblasków wśród seniorów.
Przystąpiliśmy także do kampanii społecznej “No promil-No problem”. Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym, literackim oraz wykonali prezentacje multimedialne na temat: “Nasza Rodzina lubi bezpromilowe klimaty”.
W ramach działań profilaktycznych zorganizowaliśmy przy pomocy finansowej Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym warsztaty profilaktyczne dla klas 6-8. W klasie 6 na temat: Zachowania ryzykowne - jak ich uniknąć. W klasach 7 i 8- temat: Warsztat wsparcia dzieci i młodzieży. Radzenie sobie z bieżącymi problemami przy pogarszającej się kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej młodego pokolenia.
Warto także wspomnieć o cyklu profilaktycznych lekcji wychowawczych, które zostały przeprowadzone we wszystkich klasach pt. “Twarze depresji”, ich celem było wzmocnienie poczucia wartości wśród dzieci i młodzieży, wyposażenie ich w niezbędne narzędzia, umiejętności komunikacyjne, które pomogą zrozumieć siebie, swoje emocje oraz wzmocnią poczucie bezpieczeństwa.
Szkoła nie tylko uczy, ale i wychowuje, dlatego zaangażowaliśmy wszystkich naszych wychowanków w akcje charytatywne, takie jak: Góra Grosza, zbiórka nakrętek dla Wojtusia, paczka dla Ukrainy czy zbiórka karmy dla bezdomnych kotów. Ponadto nasi wychowankowie pomagali jako wolontariusze podczas organizacji biegu 4REST RUN oraz
“Yolo Cross”. Wrażliwość, empatia, chęć niesienia pomocy to wartości, które w naszej szkole są niezmiennie bardzo cenione.
Duży nacisk kładziemy także na edukację ekologiczną. Dlatego w pierwszy dzień wiosny wyposażeni w rękawiczki i worki wyruszyliśmy na sprzątanie naszej okolicy. W ten sposób włączyliśmy się w akcję ”Posprzątaj z nami Małopolskę 2023”. Wyrazem troski o naszą planetę były także obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Uczniowie przygotowali prezentacje pt.: “Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego”, “Skutki zanieczyszczenia środowiska”, “Sposoby na ekologiczne życie w domu i szkole”. Towarzyszyła im wystawa prac plastycznych: “Walory turystyczne województwa małopolskiego i pomorskiego”. Miłym akcentem była wyprawa rowerowa do Puszczy Niepołomickiej.
Nasza szkoła bardzo angażuje się we współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz pielęgnuje wartości patriotyczne i tradycje. Jak co roku przygotowaliśmy akademię z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - „Legenda Białego Orła”. W grudniu zaprezentowaliśmy mieszkańcom Targowiska Jasełka w Wiejskim Domu Kultury, przygotowane przez wychowawczynie i uczniów klas II i III. Włączyliśmy się także w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego. Zorganizowaliśmy uroczystość gminną upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Podjęliśmy wiele inicjatyw integrujących społeczność szkolną. Były to m. in. szkolny przegląd pieśni patriotycznych, klasowe wigilie oraz wspólne śpiewanie kolęd. Od 27 do 31 marca, w naszej szkole odbył się tydzień sportowy w ramach programu "Trzymaj Formę". Celem tego wydarzenia było promowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej. W trakcie tygodnia odbyły się różne wydarzenia, w tym konkurs na najpiękniejszy plakat o zdrowiu psychicznym i fizycznym, turniej tenisa stołowego, degustacja zdrowych przekąsek oraz wspólny taniec belgijki w holu głównym szkoły.
W czerwcu zorganizowaliśmy Dzień Dziecka na sportowo. Miłym elementem tego dnia były pochwały wychowawcy oraz pochwały dyrektora wręczone uroczyście wyróżniającym się uczniom. Dalsza część Dnia Dziecka miała miejsce w ośrodku rekreacyjnym “Dolina Raby”, gdzie aktywnie spędziliśmy czas na zabawie, grach zespołowych, pieczeniu kiełbasek.
Świetną okazją do integracji nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci jest odbywający się rokrocznie Piknik Rodzinny. W tym roku miał miejsce po raz szósty, jak zawsze dopisała pogoda i wszyscy doskonale się bawili, oglądając przedstawienie w wykonaniu rodziców i nauczycieli oraz korzystając z licznych atrakcji. Nikt się nie zawiódł – z nami wspaniałe popołudnie jest gwarantowane! Po raz kolejny przekonaliśmy się, że w “rodzinie siła”!
W ostatnim tygodniu nauki szkolnej także świetnie się bawiliśmy i integrowaliśmy podczas Szkolnego Przeglądu Talentów, który dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń oraz zaskoczeń. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy ujawnili swoje skrywane pasje i talenty. Inicjatywa ta na pewno wpisze się na stałe w kalendarium wydarzeń naszej szkoły. Wielu emocji dostarczyła również rywalizacja sportowa podczas Szkolnego Dnia Sportu.
Nie od dziś wiadomo, że doskonałą formą integracji są wycieczki, zwłaszcza, że zazwyczaj są to wyprawy międzyklasowe. Tych w minionym roku szkolnym nie brakowało. Podążając śladami Jana Pawła II spędziliśmy ciekawy dzień w Niegowici oraz poznawaliśmy
m. in. walory turystyczno- krajoznawcze Beskidu Małego. Daliśmy się oczarować pięknemu Zamościowi, który jest nazywany “perłą renesansu”. Nie spożytym pokładom energii mogliśmy dać upust w Energylandii oraz na laserowym paintballu. Wielu wrażeń dostarczyła nam noc w kopalni soli w Bochni.
Grono pedagogiczne naszej szkoły stanowią nauczyciele kreatywni, ambitni, którzy chcą się rozwijać, aby sprostać niełatwym zadaniom i wyzwaniom współczesnej szkoły. Warto wspomnieć, że w tym roku szkolnym wzięliśmy udział m. in. w szkoleniu “Lekcja: Enter”. Jego celem była zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania. Bardzo cenny był udział w szkoleniu “Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” pt. “Edukacja włączająca w szkole i przedszkolu”, gdyż edukacja włączająca to przyszłość polskiej szkoły. Jej głównym założeniem jest dostosowanie warunków nauki w szkołach do potrzeb wszystkich uczniów. Placówki mają gwarantować równe szanse rozwoju i kształcenia wszystkim osobom podejmującym naukę, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości oraz ewentualnych ograniczeń i trudności. Każda szkoła powinna tworzyć optymalną atmosferę, sprzyjającą nauce i rozwojowi wszystkich dzieci, także tych o wyjątkowych potrzebach spowodowanych indywidualnymi trudnościami (niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną czy problemami społecznymi).
Gorąco dziękujemy Rodzicom za wsparcie działań szkoły. Ważne dla nas jest Wasze zaangażowanie, zrozumienie, pomoc i życzliwość. Dzięki temu wszystkie działania, projekty, akcje i zadania udało się z sukcesem zrealizować. Podziękowania należą się także Wam- kochane dzieci , droga młodzieży- za wytrwałość, mobilizację oraz kreatywność. Życzymy Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom i pracownikom szkoły udanych wakacji, odpoczynku i ciekawych przygód.
W imieniu rady pedagogicznej SP w Targowisku
Iwona Sobas

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.


Facebook