^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dzwonki

  1. 8.00-8.45
  2. 8.55-9.40
  3. 9.50-10.35
  4. 10.45-11.30
  5. 11.40-12.25
  6. 12.45-13.30
  7. 13.40-14.25
  8. 14.35-15.20
  9. 15.30-16.15

Pozostałe

Biulety Informacji Publicznej

synergia logo

facebook

enter

 

 

aktualnosci

Mam talent

10 maja w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbył się VI gminny konkurs muzyczny „Mam talent”. Celem konkursu jest promocja utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy, zarówno wokalistów jak i instrumentalistów, prezentacja ich osiągnięć, oswajanie do występu przed szerszą publicznością oraz zachęcanie do aktywności muzycznej.                                                                                         

Chęć zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych w tegorocznym konkursie zgłosiło 52 uczestników w tym 11 uczniów z naszej szkoły.
Miło nam poinformować, że na koncercie laureatów, który odbył się 31.05.2023r. nagrody za zajęte miejsca w konkursie odebrało 7 uczniów z naszej szkoły:
WOKALIŚCI

Czytaj więcej...

TURNIEJ SZACHOWY O TYTUŁ SZACHOWEGO KRÓLA GMINY KŁAJ

Plakat szachy20 MAJA 2023, SALA GIMNASTYCZNA SP W KŁAJU

REGULAMIN TURNIEJU

1. Termin i miejsce zawodów:

20 maja 2023 roku. godz. 9:00 Sala Gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Kłaju
Udział w turnieju jest darmowy!

2. Organizatorzy:

- Wójt Gminy Kłaj

- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj

- Klub Sportowy Szachownica Kłaj

Czytaj więcej...

No promil - No problem

nopromilW ramach kampanii społecznej No promil-No problem do której przystąpiła nasza szkoła, uczniowie zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym, literackim oraz do wykonania pracy multimedialnej na temat: Nasza Rodzina lubi bezpromilowe klimaty.
W dniu 5 maja 2023r. podczas szkolnego apelu zostały rozdane nagrody i wyróżnienia.
Wśród laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły:
Mateusz Korbut uczeń klasy VI, który za pracę literacką pt. „Moja mama bohaterka” otrzymał II miejsce
Wyróżnienie otrzymała Amelia Strach, uczennica klasy VIII „a” za pracę literacką.
Gratulujemy !!!

Wakacyjne dyżury przedszkoli

dyzury

“W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny…”

Rocznica uchwalenia Konstucji 3 Maja w Gminie Kłaj

Tradycyjnie, jak co roku, spotkaliśmy się w Targowisku w dniu święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W gminnych uroczystościach wzięli udział Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj, Radni Powiatu Wielickiego, Radni z Gminy Kłaj, Sołtysi, Rady Sołeckie, dyrektorzy szkół, przedszkoli, jednostek administracyjnych, instytucji i stowarzyszeń z terenu gminy. Obchody rozpoczęły się od Mszy św. odprawionej przez wielebnego Stanisława Śliwę, proboszcza parafii w Łężkowicach. Następnie udaliśmy się pod Pomnik Niepodległości, gdzie zapalono znicze, a delegacje złożyły wiązanki. Za sztandarami przemaszerowaliśmy do Wiejskiego Domu Kultury, gdzie wzięliśmy udział we wzruszającej akademii przygotowanej przez uczniów klas VI i VII oraz chór szkolny pod opieką pań Iwony Sobas i Urszuli Charyckiej - Nazaruk.

Czytaj więcej...

INFORMACJA


O DZIECIACH PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJORAZ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARGOWISKU

Ustalono wyniki rekrutacji do klasy I oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Targowisku. Imienne listy znajdują się tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły.
1. Liczba miejsc wolnych w oddziale przedszkolnym: 3
2. Liczba miejsc wolnych w klasie I: 5.

Zaproszenie

zaproszenie 3maj2023

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ przy SP im. T.Kościuszki w Targowisku

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w Sekretariacie Szkoły prawidłowo oraz kompletnie wypełniona KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu lub samozatrudnieniu w terminie do 30.05.2023r.

Dzieci obecnie uczęszczające do świetlicy szkolnej należy zgłosić ponownie na kolejny rok szkolny.
Kartę zgłoszenia można odebrać bezpośrednio w szkole lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci:
◦ obojga rodziców pracujących,
◦ rodziców samodzielnie wychowujących dzieci,
◦ matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,
◦ umieszczone w rodzinach zastępczych,
◦ dojeżdżające.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci najmłodsze. Wszystkie przypadki rozpatrywane są indywidualnie.
9. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Komisją, wychowawcami świetlicy, wychowawcami, Rodzicami.
10. W przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły.

 

Do pobrania

Karta zapisu do świetlicy na rok szkolny 2023-2024

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.


Facebook