^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dzwonki

  1. 8.00-8.45
  2. 8.55-9.40
  3. 9.50-10.35
  4. 10.45-11.30
  5. 11.40-12.25
  6. 12.45-13.30
  7. 13.40-14.25
  8. 14.35-15.20
  9. 15.30-16.15

Pozostałe

Biulety Informacji Publicznej

synergia logo

facebook

enter

 

 

Aktualności

Kampania Społeczna No promil - No problem

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Targowisku wzięła udział w XIV edycji Kampanii Społecznej No promil - No problem organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce.
Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób kierujących pojazdami pod wpływem środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.


W ramach kampanii, w dniu 16 listopada 2021r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Marszu na Rzecz Trzeźwości. Pod opieką nauczycieli oraz funkcjonariuszy niepołomickiej policji z samodzielnie wykonanymi transparentami przedstawiającymi ideę kampanii, w nopromilowych koszulkach, z balonikami w ręku maszerowali głównymi ulicami Targowiska i Kłaja. Na rondzie w Kłaju uczniowie towarzyszyli policjantom, którzy zatrzymywali pojazdy i badali trzeźwość kierowców - uczniowie wręczali im ulotki. Odwiedzili również pracowników Urzędu Gminy, których zachęcali do podpisania Deklaracji odpowiedzialnego świadka/pasażera, wręczali ulotki i listy dzieci do kierowców. Młodzi ludzie z dużym zaangażowaniem zachęcali kierowców do trzeźwości poprzez głoszone hasła i wrzucanie ulotek do skrzynek pocztowych mijanych domów.
Bezpieczeństwo podczas marszu zapewniła Policja z Niepołomic, której dziękujemy za aktywne włączenie się do akcji.
Składamy podziękowania uczniom i wychowawcom za zaangażowanie i pomoc w realizacji działań na rzecz trzeźwości. Wyrażamy nadzieję, że dzięki temu wzrosła świadomość uczniów oraz dorosłych, że mogą zapobiec wielu tragicznym zdarzeniom, jeśli w porę zareagują i powiedzą STOP nietrzeźwym kierowcom.


Kampania społeczna, do której przyłączyła się szkoła w Targowisku, jest organizowana po raz XIV w województwie małopolskim. Jej celem jest ograniczenie liczby osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą ( alkohol, narkotyki, nowe narkotyki), jak również wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwość co do stanu trzeźwości.
W ramach kampanii zrealizowaliśmy następujące działania:
• Szkoła zgłosiła udział w kampanii.
• Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole wziął udział w konferencji dla zgłoszonych do udziału w kampanii gmin z Małopolski. W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpienia specjalistów zajmujących się profilaktyką: Leszka Szawińskiego nt. Profilaktyka zintegrowana wobec dzieci i młodzieży w okresie covid 19 oraz Tomasza Gubały i Romana Soleckiego nt. Profilaktyki pustki egzystencjalnej młodego pokolenia.
• Podczas lekcji wychowawczych zrealizowano zajęcia profilaktyczne w klasach wg scenariuszy zaproponowanych przez organizatorów.
• Szkolni liderzy z klasy VI i VII a wzięli udział w Małopolskim Forum Liderów Młodzieżowych., które odbyło się w dniach 6-8 października 2021r. Celem Forum było wzbudzenie u młodych mieszkańców Małopolski refleksji nt. zagrożeń związanych z uzależnieniem, w tym e-uzależnieniami, wzbudzenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania oraz poszerzanie kompetencji liderów w zakresie umiejętności interpersonalnych, współdziałania w grupie, przygotowanie i realizowania projektu w swojej społeczności lokalnej.
Konsekwencją spotkania liderów było przygotowanie i przeprowadzenie w klasach debaty oksfordzkiej na wybrany temat. Spotkania młodych liderów były kontynuowane dzięki mediom elektronicznym, na platformie Zoom w październiku i listopadzie 2021r.

• 16 listopada 2021r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Marszu na Rzecz Trzeźwości. Pod opieką nauczycieli oraz funkcjonariuszy niepołomickiej policji z samodzielnie wykonanymi transparentami przedstawiającymi ideę kampanii, w nopromilowych koszulkach, z balonikami w ręku maszerowali głównymi ulicami Targowiska i Kłaja. Podczas marszu zachęcali kierowców do trzeźwości za kierownicą, rozdawali ulotki oraz listy dzieci do kierowców. Na rondzie w Kłaju miała miejsce akcja sprawdzania trzeźwości kierowców, którym uczniowie wręczali ulotki. Młodzi ludzie z dużym zaangażowaniem zachęcali kierowców do trzeźwości poprzez głoszone hasła i wrzucanie ulotek do skrzynek pocztowych mijanych domów. Bezpieczeństwo podczas marszu zapewniła Policja z Niepołomic, której dziękujemy za aktywne włączenie się do akcji
• Uczniowie wzięli też udział w konkursach realizowanych w ramach kampanii nt. Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty, które zostaną rozstrzygnięte przez organizatorów kampanii w grudniu bieżącego roku.
Składamy podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie i pomoc w realizację działań na rzecz trzeźwości. Wyrażamy nadzieję, że dzięki temu wzrosła świadomość uczniów oraz dorosłych, że mogą zapobiec wielu tragicznym zdarzeniom, jeśli w porę zareagują i powiedzą STOP nietrzeźwym kierowcom.

Szkolny Koordynator Kampanii
Urszula Cyga

 

Copyright © 2013. ZSO Targowisko Rights Reserved.


Facebook